Generalforsamling i Gårdlauget Jagtborg

Bestyrelsen anbefaler alle med tid og lyst til at deltage i nedenstående. Vi har i de seneste år ikke været repræsenteret i gårdlauget. Det vil være positivt med repræsentanter fra vores forening, der kan være med til at styrke båndet til de øvrige andelsforeninger, som vi deler gården med .

Bestyrelsen i Gårdlauget Jagtborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vil foregå i kælderen Jagtvej 14 & 14A

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2017
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. mandag den 14. maj.
Forslag fremsendes til til jagtborg.gaardlauget@gmail.com, ellers lægges i postkassen hos Kastanje, Jagtvej 14, 2. th.

Vel mødt
Gårdlauget 🙂