Beboer info 1 – 2018

Efter lidt stilhed er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen.

1. Nyt internet
2. Facaderenovering
3. Kælderen
4. Dørtelefoner
5. Gården

Ad 1) Inden for kort tid vil vi få nyt og langt hurtigere internet. Udbyder vil stadig være Andels.net, som nu vil levere ca. 200/200 Mbit pr. lejlighed. I dag deler vi alle en 100/100 Mbit forbindelse.

Dette kommer til at koste 10,- kroner mere om måneden pr. tilmeldt lejlighed, så på jeres husleje vil internet nu stå til at koste 110,- kroner. Vi vil uddele særskilt info omkring det nye internet så snart det er kommet op at køre.

Ad 2) Sommerens store projekt vil blive en fuld renovering af facade/underfacade/gesimsbånd ind mod gården. Gammelt puds vil blive banket af, revner i murværket udbedres, sålbænke udskiftes, fuge-skader udbedres, armeringsnet opsættes og til sidst bliver facaden filset med farve, så den igen fremstår smuk og fin!

Udover det vil brandkarme og skorstene på taget også få den store tur.

Stillads vil  blive opsat i slutningen af juli, og murerne går i gang i starten august.

Arbejdet vil stå på i 2 til 3 måneder, og blive udført af samme virksomhed der udførte reparation på vores tag i 2017, hvor vi har været meget tilfredse med kvalitet og dialog.

Ad 3) Kælderen er efterhånden så tør og fugtfri, dels på grund af ventilationen dernede men især også på grund af vores nye omfangsdræn, at den er helt behagelig at opholde sig i.

Så har du brug for et sted at fixe en cykel, save et bræt, male et billede eller på anden måde brug for arbejdsplads, så brug endelig kælderen (men husk lige at rydde op).

Dog skal vi opfordre til at kælderen IKKE bliver brugt til storskrald mm.

Hvis I har en god idé til hvad kælderen eller kan bruges til, så tager vi gerne imod gode råd og idéer.

Ad 4) Vi er i fuld gange med at kigge på udskiftning af vores dørtelefoner. Vi satser på at få opsat en moderne udgave med både billede og lyd. Vi vender tilbage når vi har noget mere konkret omkring dette.

Ad 5) Der er for alvor kommet gang i Gårdlauget og deres planer omkring gården. Der vil blive lavet skure til skraldespande, købt nye gasgrille til fri afbenyttelse, ny ”planløsning” af gården og andre spændende ting.

Vi er repræsenteret i Gårdlauget ved Stine (Rantzausgade 74, 2.tv)

Mange hilsner & god sommer
Rasmus, Anders og Claus