Status på projekter

Vinteren nærmer sig og vores facaderenovering i gården er snart afsluttet. Vi håber at alle er tilfredse med vores gårdfacades nye udseende, samt hvordan arbejdet er forløbet.

Det er svært at udføre så omfattende renovering uden at genere sine omgivelser en smule, men vi har gjort en indsats for at rydde pænt op efter os.

TDC er endelig blevet færdige med at fjerne de gamle telefonkabler og elektriker er ligeledes i mål med at trække nye kabler til el.

Der mangler stadig lidt finish her og der, men dette vil blive færdig i løbet af november & december.

Murer vil komme og rette lidt til, det sidste fugearbejde vil blive udført og elektriker vil selvfølgelig montere lamper så vi igen kan sørge for at vores hjørne af gården er oplyst i de mørke måneder vi går i møde.

Installationen af de nye dørtelefoner forløb helt gnidningsfrit, og vi vil fra bestyrelsen side takke alle andelshavere for det gode samarbejde med indhentning af nøgle, samt tilstedeværelse ved besøg af installatør.

Vi håber i er glade for den nye løsning med video. Hvis der er ændringer til navne på gadeplan, skal bestyrelsen kontaktes. Det er ikke tilladt at sætte dynomærker over de nye dørtelefoner.

Bestyrelsen har nu øjnene rettet imod 2019, og er allerede igang med at planlægge den videre udførelse af vores ambitiøse vedligeholdesplan.