Storskrald

Der er igen begyndt at dukke storskrald op i gården.

Selvom vi selvfølgelig er helt overbevist om at ingen i vores forening bare smider ting fra sig på den måde, så ønsker vi at gentage følgende:

Det er ikke tilladt at stille storskrald i gården. Det er ene og alene dit eget ansvar at sørge for bortskaffelse. Ligeledes ønsker vi ikke kælderen fyldt med storskrald, da det er en stor udgift at få det fjernet.

Det er selvfølgelig tilladt i kortere tid at placere ting i kælderen, såfremt det markeres med navn og hvornår det forventes fjernet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen