Håndtering af pap affald!

Som flere har bemærket, så har vores skralderum ofte kapacitetsproblemer når det kommer til pap affald.

Dette skyldes i langt det fleste tilfælde, at brugerne ikke er gode nok til at slå pappet sammen når det smides ud.

Vi ønsker i bestyrelsen at give en venlig reminder, om at tage hensyn når der placeres pap i containeren.

Vi deler skralderum med to andelsforeninger og en lejeforening, men vi ser desværre ofte, at pap der stammer fra pakkeforsendelser til adresser i vores forening,  er placeret i containeren uden at være slået sammen.

Københavns Kommune tømmer ikke containeren med pap, når den er overfyldt. Dette medfører at der unødvendigt bruges penge på at få eksterne til at bortskaffe pappet, hvilket må sige at væres spild af penge.

Venlig hilsen
Bestyrelsen