Husorden, Støj & Musik

Kære Andelshaver

Vi skal venligst minde om, at vores husorden bør og skal overholdes. Det sker desværre, at høj musik og festlige aktiviteter ikke varsles.

Vores ejendom er en ældre bygning, og det må forventes, at vi kan høre hinanden engang imellem. MEN høj musik til langt ud på natten bør altid ske under hensyn til, og i dialog med dine naboer.

Det er godt naboskab på forhånd at underrette eventuelt berørte naboer om usædvanlig aktivitet, som f.eks. større selskabelig sammenkomst, selvom dette naturligvis ikke fritager for rimelig hensyntagen og overholdelse af husorden.

Du kan f.eks. i god tid placere en seddel i opgangen med information om en festlig begivenhed. På sedlen kan du tilføje et telefonnummer, så dine naboer har en chance for at kommunikere med dig på dagen. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske på, at lyd kan virke voldsommere i etagen under dig.

Alternativt, så bank på døren hos din nabo og tag en snak – det er god stil!

Herunder følger afsnittet om støj & musik fra vores husorden.

Hele vores andelsforenings husorden kan findes HER , eller under menupunktet Informationer.


Støj:
Vis hensyn til andre beboere.

Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne og kun på hverdage, når De skal foretage arbejde, der kan være til gene for andre andelshavere.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj bør ikke finde sted efter kl. 20:00.

Vask, centrifugering og tørring i maskiner efter kl. 23.00 på alle ugens dage er ikke tilladt.

Musik:
Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Vis hensyn, og vær opmærksom på, at nogle er mere følsomme over for musikspil end andre. Bortset fra enkeltstående undtagelser – se nedenstående afsnit – bør der udvises hensyn når der spilles musik efter kl. 23, både i weekender og på hverdage.

Såfremt man ved særlige lejligheder ønsker at feste og spille musik efter klokken 23:00, bør man forvarsle opgangens og de tilstødende opganges beboere ved eksempelvis et opslag.