Ordinær generalforsamling i Gårdlauget Jagtborg d. 23. april

Bestyrelsen anbefaler alle med tid og lyst til at deltage i nedenstående. Vi har i de seneste år ikke været repræsenteret i gårdlauget. Det vil være positivt med repræsentanter fra vores forening, der kan være med til at styrke båndet til de øvrige andelsforeninger, som vi deler gården med .


Bestyrelsen i Gårdlauget Jagtborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23. april kl. 17:00

Generalforsamlingen vil foregå i kælderen Rantzausgade 70 B-C

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2018
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. mandag d. 9. april

Forslag fremsendes til til jagtborg.gaardlauget@gmail.com, ellers lægges i postkassen hos Johanne Hesager. Rantzausgade 70b st.

Nye medlemmer:
Da 2 medlemmer trækker sig ud af gårdlauget er der plads til nye ansigter og dermed er der 2 eller gerne flere nye medlemmer på valg.

  1. Forslag fra bestyrelsen
    Gårdlauget foreslår fornyelse og opgradering af gården. Fornyelsen betyder at hele gården vil fremstå mere ren og overskuelig at se på. Det vil også være en del af fornyelsen at høre gården mere praktisk, såsom at lave faste pladser til ladcykler, børnecykler og få beplantet gården med flotte stedsegrønne planter som passer til netop vores gårdmiljø.

Vel mødt
Gårdlauget.