Cykelparkering & facaderenovering

I forbindelse med igangværende facaderenovering vil vi venligst opfordre andelshavere til at undgå cykelparkering op af vores facade.

Af hensyn til vores murer og passage generelt, er det ikke hensigtsmæssigt at cykler parkeres i bunker som det særligt ses ved indgangen til Jagtvej 12.

Vi er opmærksomme på, at en del cykler skyldes kunder i kiosken, derfor skal dette blot ses som en venlig opfordring til at vi ikke selv bidrager til problemet.

Da parkering af cykler generelt slider på bygningen, vil der når facaden står færdig,  blive monteret en afskærmning så cykler ikke længere kan støttes op af murværket.

Generelt opfordrer vi til at cykelparkering sker i vores cykelrum ved Rantzausgade 74. Her er vi dog opmærksomme på at pladsen her kan være trang, og der vil i nær fremtid blive foretaget en oprydning af cykler her.

Når Nuuks Plads metrostationen åbner, vil der være installeret 12 rækker stativ til cykelparkering, hvilket vi håber vil hjælpe skåne vores facade en smule.

Nuuks Plads metrostation kort

Tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen