Håndværkerliste opdateret

Listen over håndværkere anbefalet af bestyrelsen er opdateret. Find den under dokumenter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen