Orden & opbevaring på fællesarealer

Bestyrelsen henstiller til at fællesarealer hurtigst muligt ryddes for personlige effekter, samt at disse områder fremadrettet ikke benyttes til opbevaring.

Dette krav sker på baggrund af vores fælles godkendte husorden, sikkerhedshensyn samt god dialog og enighed omkring emnet på generalforsamling de seneste år.

Ved fællesarealer forstås bagtrappe, fortrappe, gård, cykelrum, kælder- & loftsareal. Områder hvor både du, din nabo og vores gæster har adgang og færdes.

Husorden kan findes under dokumenter.

For yderligere info henvises til opslag i opgangen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen