Arbejdsdag & storskrald dato

Kære alle

Så er det blevet forår, og vanen tro indkalder vi til en kort arbejdsdag.

Der er bestilt container så vi kan få tømt vores fælles storskraldsrum, samt få ryddet fællesarealer.

Dette finder sted søndag den 3. april kl. 11:00 til 13:00. Dette varsles også på tavlerne i opgangen.

Vi ser frem til vanlig stor opbakning på dagen, vel mødt 🙂

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboer info 2 – 2020

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen!

Vi har nyt at berette omkring følgende emner:

 1. Storskrald/arbejdsdag
 2. Blødvandsanlæg
 3. Nye naboer
 4. Bagtrapperne og loftet
 5. Navneskilte
 6. Nøgler til gården
 7. Vinduerne på tørrelofterne

1) Storskrald/arbejdsdag
Lørdag d. 24. oktober kl 10.00 holder vi arbejdsdag i foreningen. Cykelskuret, loft og kælder skal ryddes op og fejes. Vores to opgange skal plet-males. Ud over det vil der blive bestilt container til storskrald, så hvis I har noget stående I vil af med, så er der mulighed for det på dagen.

Vi håber at se så mange som muligt. Det tager ikke meget mere end en time eller to hvis alle giver en hånd.

2) Blødvandsanlæg
I slutningen af september får vi nyt BWT blødvandsanlæg som gerne skulle fjerne en masse kalk fra vores ”hårde” vand. Det skulle give længere levetid til opvaskemaskiner, vaskemaskiner, rør og lign. Forhåbentlig slipper vi også for at afkalke elkedlen mm. så ofte.

3) Nye naboer
I løbet af foråret og sommeren er flere lejligheder i foreningen blevet solgt og det betyder også at vi har fået nye naboer i opgangene. Tag godt imod dem, hjælp til med spørgsmål og henvis gerne til vores hjemmeside: www.1274.dk 

4) Bagtrapperne og loftet
Husk at hold bagtrapperne fri for rod, pant, skrald mm. Bagtrapperne fungerer som brandvej, og der skal ALTID være plads til at komme ud, hvis ulykken er ude!

5) Navneskilte
Hvis I har brug for navneskilte til holderne ved jeres hoveddøre, så gå ind på www.1274.dk, under menupunktet Bestyrelsen, nederst på siden er der en knap: Klik her for at kontakte bestyrelsen. Angiv de fulde navne der skal på skiltet og hvor det hører til, så sørger vi for det kommer på plads.

6) Nøgler til gården
Hvis I har brug for en ny nøgle til gården, så kan gårdlauget kontaktes på mail:

jagtborg.gaardlauget@gmail.com

Husk at oplys følgende: Fulde navn, adresse, tlf nr. og hvor mange nøgler der ønskes. Nøglerne koster 210kr. pr. stk. De betales på REG: 9570 – KONTO NR: 0007150237 Når betalingen er modtaget vil nøglerne blive afleveret i jeres postkasse hurtigst muligt.

5) Vinduerne på tørrelofterne
Husk at hvis man åbner vinduerne på tørrelofterne så skal de lukkes igen. Vi har desværre oplevet at det regner ind når vinduerne står på ”vid gab”. Dette er især et problem på loftet over Jagtvej 12.

Vi håber alle har haft en god sommer!

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 7. september – 2020

Beboer info 1 – 2020

Denne info har beklageligvis ikke være uploadet til hjemmesiden før september 2020 (den blev dog omdelt til alle andelshavere)

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen! 

Vi har nyt at berette omkring følgende emner:

 1. Forårsrengøring
 2. Udskudt generalforsamling
 3. Nye naboer
 4. Altaner hos naboen
 5. Bagtrapperne og loftet 

1) Forårsrengøring
Vores to hovedtrapper har fået en grundig rengøring og polish. Træværk og jeres hoveddøre vil også få en rengøring inden længe, så begge opgange igen kommer til at stå super flot! Hjælp venligst til med at hold vores opgange rene
og pæne.

2) Udskudt generalforsamling
Som alle er bekendt med blev årets generalforsamling kogt ned til de 3 vigtigste punkter og gennemført skriftligt, på grund af Covid-19. Dette betyder ikke at vi ikke skal mødes og snakke resten af punkterne igennem, og så snart at situationen igen tillader det, inviterer vi til fællesmøde i kælderen.

3) Nye naboer
I løbet af foråret har flere andelshavere sat deres lejlighed til salg og det betyder også at vi alle får nye naboer i opgangene. Tag godt imod dem, hjælp til med spørgsmål og henvis gerne til vores hjemmeside: www.1274.dk

 

4) Altaner hos naboen
Som I nok alle har set og hørt er nabo-foreningen i fuld gang med at få opsat altaner. Dette projekt ville vare ved det meste af sommeren. Vi kigger nysgerrigt med og snakker med diverse involverede, for hvem ved, måske er det vores tur næste gang.

 

5) Bagtrapperne og loftet
Husk at hold bagtrapperne fri for rod, pant, skrald mm. Bagtrapperne fungerer som brandvej, og der skal ALTID være plads til at komme ud, hvis ulykken er ude! Vi henstiller også til at man IKKE opbevarer sine ting på lofternes fælles arealer. Det er ikke et sted der skal benyttes til storskrald og lign., tak.

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 24. april – 2020

 

Beboer info 5 – 2019

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. Vi har nyt at berette omkring følgende emner:

 1. Arbejdsdag & beboermøde
 2. Facaderenovering (Gaden)
 3. Vandskade
 4. Skader på bjælkelaget
 5. Bagtrapperne

1) Arbejdsdag & beboermøde
Den 14. oktober afholdte vi arbejdsdag og beboermøde. Der var et stort fremmøde, og vi takker alle der gav en hånd med. Dog oplevede vi at rimelig meget storskrald var placeret på loftets fællesareal. Dette er IKKE okay, hvis I har storskrald så få det smidt på lossepladsen. Det er dårlig stil at efterlade det, så vi andre kan slæbe det væk en gang om året.

På beboermødet blev der talt om fremtiden for foreningen, og vi blev enige om at der nu er brug for lidt fred. Foreningen har været igennem mange store projekter de sidste par år, og nu er det tid til at tage den med ro. Dog arbejder bestyrelsen videre med flere projekter, bland andet kælderrum til udlejning samt altaner. Mere om dette på Generalforsamlingen (ultimo marts 2020).

2) Facaderenovering (Gaden)
Klæb skiftes i ruderne hos Hong Kong grill, Købmand & cykelskur i slutningen af november. Cykelværn kommer op i starten af december. Vi glæder os til at kunne sætte flueben ved sidste del af facadeprojektet. Bestyrelsen håber at I er lige så glade for resultat som vi er!

3) Vandskade
Midt i oktober sprang der et vandrør i lejligheden Rantzausgade 74 st. tv. Dette resulterede i omfattende skader i lejligheden og kælderen nedenunder. I de lavtliggende kælderrum stod der ca. 40 cm vand. Lofter + omkringliggende areal var meget vådt. Alt beskadiget materiale er nu fjernet, det hele er tørt og håndværkerne skal i gang med at reetablere alt igen. Dette er en dyr og omfattende sag, og vi glæder os meget over at have en god forsikring i denne situation.

 4) Skader på bjælkelaget
Under en renovering af badeværelse Jagtvej 12, 1. th. blev bestyrelsen tilkaldt, da der i forbindelse med at gulvet var blevet fjernet, kunne konstateres omfattende skader på det bærende bjælkelag. Skaderne var af historisk karakter, og vurderes at stamme fra en tid hvor vådrumssikring ikke stod øverst på agendaen. Bestyrelsen har i samarbejde med nuværende andelshavere sørget for at skaderne er blevet udbedret.

5) Bagtrapperne
Husk at hold bagtrapperne fri for rod, pant, skrald mm. Bagtrapperne fungerer som brandvej, og der skal ALTID være plads til at komme ud, hvis ulykken er ude!

Tak for i år!

Rigtig god jul og godt nytår.

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 1. december – 2019

Beboer info 4 – 2019

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. Vi har nyt om følgende emner:

1. Facaderenovering
2. Projekt Energioptimering
3. Information om vores kælderen
4. Beboermøde og storskrald
5. Dør til bagtrappen

1. Facaderenovering!
Vores murer er færdig og malerne er i gang. Når facaden er færdigmalet skal der sættes cykelværn op og skiftes klæb i ruderne hos købmanden, cykelrum & grill. Vores hoveddøre slibes ligeledes så de står skarpt ligesom facaden.

Vi glæder os til at kunne sætte flueben ved sidste del af dette projekt. Håber I er lige så glade for resultatet som vi er i bestyrelsen.

Vi skal opfordre alle til ikke at stille cykler op af facaden imens malerne er i gang, og beder desuden alle andelshavere om at benytte cykelrum da de mange cykler slider på facaden.

2. Projekt Energioptimering!
VVS’erne er færdige i vores kælder, hvor de blandt andet har udført følgende:

 • Fjernet gamle døde rør
 • Installeret ny koldvandsstreng
 • Udskifte de sidste stykker faldstamme så alt nu er nyt.
 • Optimeret varmeanlægget så det nu arbejder meget effektivt
 • Udskifte radiatortermostater- og ventiler i alle lejlighederne
 • Udskiftet rør i kælder og tilført ny isolering

Vi vil fortælle mere omkring energioptimeringen og løsningerne på det kommende beboermøde.

3. Information om vores kælder!
På trods af vores effektive omfangsdræn og nypudsede vægge i vores kælder, kan vi i de  lavtliggende kulkælderrum mod gaden, konstatere at der i perioder bliver presset fugt op igennem gulvet der kommer i kontakt med murværket. Der er ikke tale om stående vand, men fugtige områder på gulvet.

Vi har talt med flere fagmænd og kloge hoveder, som alle peger på en ændring af grundvandsspejlet på grund af det store metro stationsrum på Nuuks Plads overfor vores ejendom. Derfor har vi også kontaktet, og haft besøg af Metroselskabet, der dog ikke mente at det ikke var på grund af deres byggeri at vi så tegn på fugt.

Nu prøver vi lykken hos Københavns Kommune, så vi kan få klarlagt om det er grundvandet, der virkelig er skyld i disse problemer eller hvad. Bestyrelsen er OBS på situationen og vil løbende holde jer orienteret.

4. Beboermøde og storskrald!
I starten af oktober afholder vi beboermøde samt arbejdsdag. Vi vil gerne i dialog med jer om ønsker, tanker og idéer vedrørende fremtiden og projekter i vores andelsforening. I samme omgang bestiller vi en container til storskrald så vi kan få ryddet op på fællesarealer, cykelskur og I kan få en mulighed for at komme af med storskrald.

5. Dør til bagtrappen!
Vi skal bede jer om at huske at låse dørene ud til gården i vores to trappetårne. Især døren til Rantzausgade siden står ofte åben og ulåst. I tilfælde af indbrud er det vigtigt at vi kan bevise at alle døre har været låst.

Husk at følge med på vores hjemmeside 1274.dk for nyheder og brugbar information omkring vores andelsforening.

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Beboer info 3 – 2019

Beboer information 3-2019

Status på projekter.
1) Facaderenovering mod gaden
2) Energioptimering

Ad pkt. 1)
Som i sikkert har bemærket er vores murer godt i gang med facaden mod Rantzausgade. Det er vanen tro dukkert lidt ekstra ting op, men ikke noget graverende. Projektet kører planmæssigt og inden for den næste uge rykker de over på Jagtvej siden. Så skal der bankes gammelt puds af – og ja det larmer desværre mens det står på.

Ad pkt. 2)
Mandag den 13. maj starter VVS’erne op i kælderen. Pt. er rækkefølgen på arbejderne som følgende:
1) Fjerne gamle ”døde” installationer.
2) Etablere midlertidig koldvandsforsyning.
3) Installere ny koldvandsstreng.
4) Udskifte de sidste stykker faldstamme
5) Optimere varmeanlægget
6) Udskifte alle termostater og ventiler i lejlighederne.

Der vil i perioder blive lukket for vandet. Hvornår det sker vil fremgå af opslagstavlerne. SÅ HOLD GODT ØJE MED OPSLAGSTAVLERNE.

Mange hilsner

Bestyrelsen
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 10. maj 2019

Beboer info 2 – 2019

Nyt fra Bestyrelsen

Vi har information omkring følgende emner:

 1. Facaderenovering (mod gaden)
 2. Kælderen
 3. Skrald mm. i opgangen
 4. Generalforsamling
 5. Projekt energioptimering
 6. Storskrald

1) Facaderenovering (mod gaden)

Vi er så småt gået i gang med projekt ”renovering af facaden mod gaden”. Det drejer sig om facaden fra gadeplan og op til og med gesimsbåndet. Det skal have samme tur som facaden mod gården fik, dog bliver det malet til sidst, i stedet for pudset i en farve. Vi skal opfordre alle til IKKE at stille cykler op af facaden imens vores murer er i gang.

2) Kælderen

Vi har bevæget os videre ind i kælderen under købmanden. Murværket har fået samme tur som i resten af kælderen. Kælderen under købmanden bød også på et ”hemmeligt” rum, desværre var det ikke fyldt med guld eller lign, men derimod MASSER af byggeaffald fra gammel tid… Rummet er nu tømt og står flot, som resten af kælderen. Vi mangler stadig en sidste del af kælderen, men for nu er det projekt sat på pause.

3) Skrald mm. i opgangen

En venlig opfordring til alle om IKKE at opbevare skrald, tomme flasker osv. i opgangen. Selvfølgelig kan man stille sin skraldepose ud foran sin hoveddør, indtil man skal på gaden næste gang, men det accepteres ikke at skrald, tomme flasker osv. står i opgangen i flere dage! Det er også til stor gene for vores rengøring/trappevask-firma.

4) Generalforsamling

Vi har generalforsamling 1. april, dagsorden, regnskab og indkaldelse lander snart i jeres postkasser. Normalt er der ikke mange deltagere i dette møde, men vi opfordre endnu en gang alle andelshavere til at dukke op. Vi vil fortælle mere om facaderenoveringen, projekt energioptimering, evt. fremtidig huslejestigning og hvad der ellers rør sig i foreningen. Vel mødt.

5) Projekt energioptimering

Den 28/3 går vi i gang med vores projekt ”energioptimering” i kælderen. Det omhandler VVS arbejde, opdatering af vores fjernvarme anlæg osv. Der kommer tider hvor der bliver lukket for vandet og toiletterne, men det vil I blive informeret om når tiden nærmer sig.

6) Storskrald

Hvis I har brug for at komme af med storskrald, så arrangere vi gerne en arbejdsdag og container dertil. Giv os besked til generalforsamlingen eller på anden vis, hvis dette er et ønske.

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 12/3 – 2019

 

Beboer info 1 – 2019

Vigtig information fra bestyrelsen.
Vi har i bestyrelsen haft et stort ønske om at øge værdierne i de enkelte andelene fra næste generalforsamling, der forventes afholdt i marts 2019. Dette er muligt da vurderingen af ejendommen, de senere år steget mere end den gæld, der er optaget til de større projekter vi har gennemført. En række faktorer betyder, at vi bliver nødt til at udskyde denne proces et års tid – så hvorfor nu det?

Valuar
I juli måned 2018 blev vores valuar, Home Erhverv København solgt. Det betyder at vores faste kontakt og valuar Per Møller ikke længere er ansat i virksomheden. Vi har været i kontakt med de nye ejere, der med stor sandsynlighed, ikke ønsker at fortsætte med valuarforretningen.

Vi har været i dialog med Per Møller, der nu er blevet selvstændig ejendomsmægler. Han ønsker ikke selv at fortsætte som valuar, men har været så venlig at henvise til en tidligere kollega, John Lindgreen, der også er uddannet valuar. John Lindgreen er anerkendt i branchen, og har i flere år vurderet andre foreninger, som vores egen administration Jantzen & Lund Advokater også administrerer.

Vi har været i kontakt med John Lindgreen der gerne vil hjælpe os, når vi i slutningen af 2019 skal bruge en ny valuarvurdering. Det er samtidig tidspunktet for hvornår vi gerne skulle være i mål med vores renovering af ejendommen.

Nye regler for valuarvurderinger af ejendomme
Oktober 2018 er der kommet nye og betydelig skrappere regler for valuarvurdering af ejendomme, dette har vi drøftet med John Lindgreen. Det er disse nye regler, der får bestyrelsen til at bremse op. Vi ved ganske enkelt ikke præcis, hvilken betydning de nye regler får for os og værdiansættelsen af vores ejendom.

John Lindgreen har givet os det råd, at vi skal fortsætte med vores planlagte renovering. Når han i 4. kvartal 2019 skal udfærdige en ny valuarvurdering af ejendommen, vil alle være blevet en del klogere på de nye regler, og flere faktorer i vores lokalområde spiller positivt for værdiansættelsen af vores ejendom, heriblandt kan nævnes:

 • Vores andelsforenings planlagte renovering er tilendebragt.
 • Metroen på Nuuks Plads er åbnet.
 • De grønne arealer omkring bygningen er frigivet.

Bestyrelsen ønsker at udvise rettidig omhu og udskyde beslutninger, der påvirker andelskronen, indtil vi kender virkeligheden med de nye regler for vurdering af ejendommen. Det er ikke i nogens interesse at træffe beslutninger på et uoplyst grundlag.

Vi håber, at kunne komme med nyt på generalforsamling i april 2019. Indkaldelse følger.

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Anders, Claus & Rasmus

Nørrebro, 15. januar 2019

Beboer info 2 – 2018

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. 

Vi har nyt at berette omkring følgende emner: 

Rådgivning

Facaderenovering (gården)

Kælderen

2019 


Rådgivning:
Vi har i længere tid brugt firmaet Ølgaard som rådgiver på diverse store projekter i ejendommen. Vi er meget glade for samarbejdet og mener at pengene er virkelig godt givet ud. Vi forsætter med at bruge Ølgaard i 2019, og i øjeblikket er de i gang med at hjælpe os med ”energi optimering” af især vores fyr-rum. På den kommende generalforsamling vil vi fortælle mere om dette. 

Facaderenovering (gården):
Sommerens store projekt, fuld renovering af facade/underfacade/skorstene/gesimsbånd/ ind mod gården er færdig og betalt. Vi er enorm glade for resultatet!  

Under renoveringen har også TDC og elektriker været i gang. Gamle el- og telefonkabler er blevet fjernet, i alt blev ca 250 kg gamle kabler kørt på genbrugspladsen! Nyt el er blevet trukket og telefonkabler er blevet lagt ind i bygningen. 

I forbindelse med projekteringen af facadeprojektet blev det konstateret at grillens aftrækskanal / skorsten ikke havde det godt. Ingeniørerne opdagede at der var tegn på gennemtæring hvilket kan medføre brandfare. Det var bestyrelsens vurdering at Hong Kong Grill ikke havde den fornødne kompetence til at forestå en sådan udskiftning. Derfor har vi gjort det i samarbejde med ingeniørerne og har lagt penge ud for dette arbejde.  

Kælderen:
Samme firma som skiftede grillens aftrækskanal har også givet kælderens udsugning et eftersyn. Nye afbrydere, motorer og fugtmålere er blevet installeret.  

Kælderens vægge er efterhånden så tørre, dels på grund af ventilationen dernede men især også på grund af vores omfangsdræn, at vi nu har sat vores murer, Dirch, til at pudse alle væggene op og generelt give kælderen en kærlig hånd.  

Hvis I har brug for et sted at fixe en cykel, save et bræt, male et billede eller på anden måde brug for arbejdsplads, så brug endelig kælderen (forudsat at man naturligvis rydder op efter sig selv :-)). Dog skal vi opfordre til at kælderen IKKE bliver brugt til storskrald mm.. 

 2019
Vi vender stærkt tilbage i 2019, hvor især facaderenovering ud mod gaden og energi optimering af bygningen vil komme til at fylde en del. Vi ser frem til at kunne krydse endnu flere projekter af på vores 10-års plan.

Rigtig glædelig jul & godt nytår! 

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 18. december 2018