(Ekstra) ordinær generalforsamling

Coronasituationen i Danmark er under kontrol, og vi har nu endelig mulighed for at mødes fysisk igen. Vi er derfor glade for at kunne indkalde til denne (ekstra) ordinære generalforsamling som supplement til  generalforsamlingen i marts. Vi glæder os til at se gamle såvel som nye andelshavere.

Nedenstående er også fremsendt via fysisk post.

Husk at aflevere fuldmagt såfremt I er forhindret, blanket findes i jeres postkasse.

Tidspunkt:
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.00

Sted:
Kælderen under Jagtvej 12 / Rantzausgade 74

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for år 2020. (vedlagt)
4. Forelæggelse af årsregnskab 2020, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. (godkendt den 23. marts 2021)
5. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan, drift og likviditetsbudget 2021 til godkendelse (godkendt den 23. marts 2021
6. Forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af administrator
9. Eventuelt

Venlig hilsen
Administration & Bestyrelse

2021 vedligehold påbegyndes

Mandag d. 3. maj påbegyndes vedligeholdelsesarbejde på vores tag. Her skal der lægges ny Icopal tagpap på hele overfladen af vores tagkonstruktion, men også løses en række mindre fejl og mangler. Der vil være kranarbejde i forbindelse med levering af materialer, ligesom der af sikkerhedsmæssige årsager er opsat stillads til flugtvej.

Umiddelbart efter dette projekt påbegyndes et grundigt eftersyn af øvre facade imod Jagtvej & Rantzausgade hvor nye sålbænke monteres, defekte sten udskiftes & løse fuger repareres. Der vil ligeledes blive indlagt armeringsjern såfremt der identificeres revner der kræver vores opmærksomhed.

Arbejdet forventes ikke at være til gene.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Dokumenter opdateret

Dokumenter er opdateret m. følgende:
Generalforsamlingsreferat 2021
Årsrapport 2020
Vedtægter

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 vil blive afholdt tirsdag d. 23. marts.

OBS: Find vigtig info i din postkasse om Generalforsamling 2021. Grundet fortsatte anbefalinger fra Regeringen & Sundhedsmyndighederne (COVID-19)  er vi nødt til at varsle en række ændringer ligesom det var tilfældet 2020. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tak for deltagelse til arbejdsdag!

Der skal lyde en kæmpe tak for det store engagement til vores fælles arbejdsdag! I en lille andelsforening som vores, er det imponerende at op imod 95% af alle andelshavere møder op, endda kommende andelshavere der endnu ikke er flyttet ind.

Tak for en god dag!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboer info 2 – 2020

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen!

Vi har nyt at berette omkring følgende emner:

 1. Storskrald/arbejdsdag
 2. Blødvandsanlæg
 3. Nye naboer
 4. Bagtrapperne og loftet
 5. Navneskilte
 6. Nøgler til gården
 7. Vinduerne på tørrelofterne

1) Storskrald/arbejdsdag
Lørdag d. 24. oktober kl 10.00 holder vi arbejdsdag i foreningen. Cykelskuret, loft og kælder skal ryddes op og fejes. Vores to opgange skal plet-males. Ud over det vil der blive bestilt container til storskrald, så hvis I har noget stående I vil af med, så er der mulighed for det på dagen.

Vi håber at se så mange som muligt. Det tager ikke meget mere end en time eller to hvis alle giver en hånd.

2) Blødvandsanlæg
I slutningen af september får vi nyt BWT blødvandsanlæg som gerne skulle fjerne en masse kalk fra vores ”hårde” vand. Det skulle give længere levetid til opvaskemaskiner, vaskemaskiner, rør og lign. Forhåbentlig slipper vi også for at afkalke elkedlen mm. så ofte.

3) Nye naboer
I løbet af foråret og sommeren er flere lejligheder i foreningen blevet solgt og det betyder også at vi har fået nye naboer i opgangene. Tag godt imod dem, hjælp til med spørgsmål og henvis gerne til vores hjemmeside: www.1274.dk 

4) Bagtrapperne og loftet
Husk at hold bagtrapperne fri for rod, pant, skrald mm. Bagtrapperne fungerer som brandvej, og der skal ALTID være plads til at komme ud, hvis ulykken er ude!

5) Navneskilte
Hvis I har brug for navneskilte til holderne ved jeres hoveddøre, så gå ind på www.1274.dk, under menupunktet Bestyrelsen, nederst på siden er der en knap: Klik her for at kontakte bestyrelsen. Angiv de fulde navne der skal på skiltet og hvor det hører til, så sørger vi for det kommer på plads.

6) Nøgler til gården
Hvis I har brug for en ny nøgle til gården, så kan gårdlauget kontaktes på mail:

jagtborg.gaardlauget@gmail.com

Husk at oplys følgende: Fulde navn, adresse, tlf nr. og hvor mange nøgler der ønskes. Nøglerne koster 210kr. pr. stk. De betales på REG: 9570 – KONTO NR: 0007150237 Når betalingen er modtaget vil nøglerne blive afleveret i jeres postkasse hurtigst muligt.

5) Vinduerne på tørrelofterne
Husk at hvis man åbner vinduerne på tørrelofterne så skal de lukkes igen. Vi har desværre oplevet at det regner ind når vinduerne står på ”vid gab”. Dette er især et problem på loftet over Jagtvej 12.

Vi håber alle har haft en god sommer!

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 7. september – 2020

Beboer info 1 – 2020

Denne info har beklageligvis ikke være uploadet til hjemmesiden før september 2020 (den blev dog omdelt til alle andelshavere)

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen! 

Vi har nyt at berette omkring følgende emner:

 1. Forårsrengøring
 2. Udskudt generalforsamling
 3. Nye naboer
 4. Altaner hos naboen
 5. Bagtrapperne og loftet 

1) Forårsrengøring
Vores to hovedtrapper har fået en grundig rengøring og polish. Træværk og jeres hoveddøre vil også få en rengøring inden længe, så begge opgange igen kommer til at stå super flot! Hjælp venligst til med at hold vores opgange rene
og pæne.

2) Udskudt generalforsamling
Som alle er bekendt med blev årets generalforsamling kogt ned til de 3 vigtigste punkter og gennemført skriftligt, på grund af Covid-19. Dette betyder ikke at vi ikke skal mødes og snakke resten af punkterne igennem, og så snart at situationen igen tillader det, inviterer vi til fællesmøde i kælderen.

3) Nye naboer
I løbet af foråret har flere andelshavere sat deres lejlighed til salg og det betyder også at vi alle får nye naboer i opgangene. Tag godt imod dem, hjælp til med spørgsmål og henvis gerne til vores hjemmeside: www.1274.dk

 

4) Altaner hos naboen
Som I nok alle har set og hørt er nabo-foreningen i fuld gang med at få opsat altaner. Dette projekt ville vare ved det meste af sommeren. Vi kigger nysgerrigt med og snakker med diverse involverede, for hvem ved, måske er det vores tur næste gang.

 

5) Bagtrapperne og loftet
Husk at hold bagtrapperne fri for rod, pant, skrald mm. Bagtrapperne fungerer som brandvej, og der skal ALTID være plads til at komme ud, hvis ulykken er ude! Vi henstiller også til at man IKKE opbevarer sine ting på lofternes fælles arealer. Det er ikke et sted der skal benyttes til storskrald og lign., tak.

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 24. april – 2020

 

Generalforsamling, Referat & årsregnskab

Generalforsamlingsreferat 2020 & årsrapport 2019 er nu tilgængelig under dokumenter. Vi takker for den store opbakning til den lidt specielle generalforsamling, der på grund af den nuværende COVID-19 situation blev afholdt anderledes end normalt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen