Beboer info 4 – 2019

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. Vi har nyt om følgende emner:

1. Facaderenovering
2. Projekt Energioptimering
3. Information om vores kælderen
4. Beboermøde og storskrald
5. Dør til bagtrappen

1. Facaderenovering!
Vores murer er færdig og malerne er i gang. Når facaden er færdigmalet skal der sættes cykelværn op og skiftes klæb i ruderne hos købmanden, cykelrum & grill. Vores hoveddøre slibes ligeledes så de står skarpt ligesom facaden.

Vi glæder os til at kunne sætte flueben ved sidste del af dette projekt. Håber I er lige så glade for resultatet som vi er i bestyrelsen.

Vi skal opfordre alle til ikke at stille cykler op af facaden imens malerne er i gang, og beder desuden alle andelshavere om at benytte cykelrum da de mange cykler slider på facaden.

2. Projekt Energioptimering!
VVS’erne er færdige i vores kælder, hvor de blandt andet har udført følgende:

 • Fjernet gamle døde rør
 • Installeret ny koldvandsstreng
 • Udskifte de sidste stykker faldstamme så alt nu er nyt.
 • Optimeret varmeanlægget så det nu arbejder meget effektivt
 • Udskifte radiatortermostater- og ventiler i alle lejlighederne
 • Udskiftet rør i kælder og tilført ny isolering

Vi vil fortælle mere omkring energioptimeringen og løsningerne på det kommende beboermøde.

3. Information om vores kælder!
På trods af vores effektive omfangsdræn og nypudsede vægge i vores kælder, kan vi i de  lavtliggende kulkælderrum mod gaden, konstatere at der i perioder bliver presset fugt op igennem gulvet der kommer i kontakt med murværket. Der er ikke tale om stående vand, men fugtige områder på gulvet.

Vi har talt med flere fagmænd og kloge hoveder, som alle peger på en ændring af grundvandsspejlet på grund af det store metro stationsrum på Nuuks Plads overfor vores ejendom. Derfor har vi også kontaktet, og haft besøg af Metroselskabet, der dog ikke mente at det ikke var på grund af deres byggeri at vi så tegn på fugt.

Nu prøver vi lykken hos Københavns Kommune, så vi kan få klarlagt om det er grundvandet, der virkelig er skyld i disse problemer eller hvad. Bestyrelsen er OBS på situationen og vil løbende holde jer orienteret.

4. Beboermøde og storskrald!
I starten af oktober afholder vi beboermøde samt arbejdsdag. Vi vil gerne i dialog med jer om ønsker, tanker og idéer vedrørende fremtiden og projekter i vores andelsforening. I samme omgang bestiller vi en container til storskrald så vi kan få ryddet op på fællesarealer, cykelskur og I kan få en mulighed for at komme af med storskrald.

5. Dør til bagtrappen!
Vi skal bede jer om at huske at låse dørene ud til gården i vores to trappetårne. Især døren til Rantzausgade siden står ofte åben og ulåst. I tilfælde af indbrud er det vigtigt at vi kan bevise at alle døre har været låst.

Husk at følge med på vores hjemmeside 1274.dk for nyheder og brugbar information omkring vores andelsforening.

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Maling af facade påbegyndes

Maler påbegynder mandag den 5. august arbejdet med at male vores facade imod Jagtvej & Rantzausgade. Vi vil derfor gerne bede alle beboere om at tage hensyn, og ikke placere cykler og andet op af muren imens arbejdet pågår.

Opgaven udføres af et velkendt firma, nemlig Malerfirmaet Marianne Klixbüll & Far, der også stod for maling af vores opgange i 2017. Tag godt imod Marianne og personale.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Nuuks Plads Metro åbner den 29. september

Billede taget den 12. juli 2019

Metroselskabet har nu sat dato på åbningen af byens nye metrolinje.

Dørene ventes at gå op søndag den 29. september 2019. Togene kører i øjeblikket normal drift under vores bygning, dog uden passagerer. Dette er nødvendig for at opnå de sidste myndighedsgodkendelser.

Som det ses på billede herover udestår kun det sidste anlægsarbejde på Nuuks Plads. Der er i løbet af juli måned blevet lagt nye fortove, så alle hjørner nu runder flot, og den gamle lysregulering er desuden erstattet af en ny. Alt dette står rigtig skarpt sammen med vores nyrenoverede facade, der males i nærmeste fremtid.

Bestyrelsen

Husk at orientere om udlejning

Sommermånederne er højsæson for rejser, og dermed også udlejning via tjenester som fx Airbnb.

Vi har i foreningen et meget afslappet forhold til en udlejning i ny og næ, og har ikke nogle faste regler på området. Det drøftes løbende, om der er behov for regler, men indtil videre har det ikke været tilfældet.

Dog vil vi gerne minde om, at bestyrelsen altid skal orienteres om udlejning, som det er aftalt på generalforsamling.

Øvrige regler om udlejning og fremleje kan findes HER – alternativt via menuen foroven.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Cityringen åbner ultimo september

Hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, bliver to måneder forsinket og åbner i slutningen af september. Den præcise åbningsdato meldes ud i juni.

Som Metroselskabet meldte ud i april, lykkedes det ikke for entreprenøren at nå en vigtig milepæl på projektet, der skulle være opnået i slutningen af marts. Det betyder blandt andet, at der udestår en større mængde tests, som er afgørende for sikkerhedsgodkendelsen af systemet.

Efter grundige analyser af muligheden for at færdiggøre de udestående arbejder på Cityringen og fastholde åbningstidspunktet i den oprindelige tidsplan står det nu klart, at åbningen må rykkes to måneder til slutningen af september.

Metroselskabet har sammen med entreprenørerne CMT og Hitachi Rail STS udarbejdet en ny og realistisk tidsplan. En præcis åbningsdato for Cityringen vil blive meldt ud i juni.

Samtidig med færdiggørelsen af Cityringens 17 nye metrostationer fortsætter arbejdet også med at indrette byrum og stationspladser. Helt frem til åbningen vil der derfor være aktiviteter både over og under jorden.

Kilde: m.dk

Beboer info 3 – 2019

Beboer information 3-2019

Status på projekter.
1) Facaderenovering mod gaden
2) Energioptimering

Ad pkt. 1)
Som i sikkert har bemærket er vores murer godt i gang med facaden mod Rantzausgade. Det er vanen tro dukkert lidt ekstra ting op, men ikke noget graverende. Projektet kører planmæssigt og inden for den næste uge rykker de over på Jagtvej siden. Så skal der bankes gammelt puds af – og ja det larmer desværre mens det står på.

Ad pkt. 2)
Mandag den 13. maj starter VVS’erne op i kælderen. Pt. er rækkefølgen på arbejderne som følgende:
1) Fjerne gamle ”døde” installationer.
2) Etablere midlertidig koldvandsforsyning.
3) Installere ny koldvandsstreng.
4) Udskifte de sidste stykker faldstamme
5) Optimere varmeanlægget
6) Udskifte alle termostater og ventiler i lejlighederne.

Der vil i perioder blive lukket for vandet. Hvornår det sker vil fremgå af opslagstavlerne. SÅ HOLD GODT ØJE MED OPSLAGSTAVLERNE.

Mange hilsner

Bestyrelsen
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 10. maj 2019

Cykelparkering & facaderenovering

I forbindelse med igangværende facaderenovering vil vi venligst opfordre andelshavere til at undgå cykelparkering op af vores facade.

Af hensyn til vores murer og passage generelt, er det ikke hensigtsmæssigt at cykler parkeres i bunker som det særligt ses ved indgangen til Jagtvej 12.

Vi er opmærksomme på, at en del cykler skyldes kunder i kiosken, derfor skal dette blot ses som en venlig opfordring til at vi ikke selv bidrager til problemet.

Da parkering af cykler generelt slider på bygningen, vil der når facaden står færdig,  blive monteret en afskærmning så cykler ikke længere kan støttes op af murværket.

Generelt opfordrer vi til at cykelparkering sker i vores cykelrum ved Rantzausgade 74. Her er vi dog opmærksomme på at pladsen her kan være trang, og der vil i nær fremtid blive foretaget en oprydning af cykler her.

Når Nuuks Plads metrostationen åbner, vil der være installeret 12 rækker stativ til cykelparkering, hvilket vi håber vil hjælpe skåne vores facade en smule.

Nuuks Plads metrostation kort

Tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Gårdlauget Jagtborg d. 23. april

Bestyrelsen anbefaler alle med tid og lyst til at deltage i nedenstående. Vi har i de seneste år ikke været repræsenteret i gårdlauget. Det vil være positivt med repræsentanter fra vores forening, der kan være med til at styrke båndet til de øvrige andelsforeninger, som vi deler gården med .


Bestyrelsen i Gårdlauget Jagtborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23. april kl. 17:00

Generalforsamlingen vil foregå i kælderen Rantzausgade 70 B-C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2018
 4. Indkommende forslag
 5. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
 6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. mandag d. 9. april

Forslag fremsendes til til jagtborg.gaardlauget@gmail.com, ellers lægges i postkassen hos Johanne Hesager. Rantzausgade 70b st.

Nye medlemmer:
Da 2 medlemmer trækker sig ud af gårdlauget er der plads til nye ansigter og dermed er der 2 eller gerne flere nye medlemmer på valg.

 1. Forslag fra bestyrelsen
  Gårdlauget foreslår fornyelse og opgradering af gården. Fornyelsen betyder at hele gården vil fremstå mere ren og overskuelig at se på. Det vil også være en del af fornyelsen at høre gården mere praktisk, såsom at lave faste pladser til ladcykler, børnecykler og få beplantet gården med flotte stedsegrønne planter som passer til netop vores gårdmiljø.

Vel mødt
Gårdlauget.

Fliser i opgange brydes op

Som en del af facaderenoveringen imod gaden i 2019 vil vores murer bryde gulvet i begge opgange op. Der vil bliver støbt gulv og lagt nye fliser.

Foruden kosmetiske årsager, så har vi i en længere periode været generet af at gulvet i vintermånederne rejser sig få millimeter og dermed får vores hoveddør til at binde, og i nogle tilfælde med det resultat at den står åben.

Vi beklager de gener dette måtte medføre i form af støj og støv.

Venlig hilsen
Bestyrelsen