Beboer info 1 – 2018

Efter lidt stilhed er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen.

1. Nyt internet
2. Facaderenovering
3. Kælderen
4. Dørtelefoner
5. Gården

Ad 1) Inden for kort tid vil vi få nyt og langt hurtigere internet. Udbyder vil stadig være Andels.net, som nu vil levere ca. 200/200 Mbit pr. lejlighed. I dag deler vi alle en 100/100 Mbit forbindelse.

Dette kommer til at koste 10,- kroner mere om måneden pr. tilmeldt lejlighed, så på jeres husleje vil internet nu stå til at koste 110,- kroner. Vi vil uddele særskilt info omkring det nye internet så snart det er kommet op at køre.

Ad 2) Sommerens store projekt vil blive en fuld renovering af facade/underfacade/gesimsbånd ind mod gården. Gammelt puds vil blive banket af, revner i murværket udbedres, sålbænke udskiftes, fuge-skader udbedres, armeringsnet opsættes og til sidst bliver facaden filset med farve, så den igen fremstår smuk og fin!

Udover det vil brandkarme og skorstene på taget også få den store tur.

Stillads vil  blive opsat i slutningen af juli, og murerne går i gang i starten august.

Arbejdet vil stå på i 2 til 3 måneder, og blive udført af samme virksomhed der udførte reparation på vores tag i 2017, hvor vi har været meget tilfredse med kvalitet og dialog.

Ad 3) Kælderen er efterhånden så tør og fugtfri, dels på grund af ventilationen dernede men især også på grund af vores nye omfangsdræn, at den er helt behagelig at opholde sig i.

Så har du brug for et sted at fixe en cykel, save et bræt, male et billede eller på anden måde brug for arbejdsplads, så brug endelig kælderen (men husk lige at rydde op).

Dog skal vi opfordre til at kælderen IKKE bliver brugt til storskrald mm.

Hvis I har en god idé til hvad kælderen eller kan bruges til, så tager vi gerne imod gode råd og idéer.

Ad 4) Vi er i fuld gange med at kigge på udskiftning af vores dørtelefoner. Vi satser på at få opsat en moderne udgave med både billede og lyd. Vi vender tilbage når vi har noget mere konkret omkring dette.

Ad 5) Der er for alvor kommet gang i Gårdlauget og deres planer omkring gården. Der vil blive lavet skure til skraldespande, købt nye gasgrille til fri afbenyttelse, ny ”planløsning” af gården og andre spændende ting.

Vi er repræsenteret i Gårdlauget ved Stine (Rantzausgade 74, 2.tv)

Mange hilsner & god sommer
Rasmus, Anders og Claus

Renovering af facade i gården

Renovering af vores facade i gården, påbegyndes start august.

Stillads opsættes i uge 30, hvorefter arbejdet umiddelbart påbegyndes ugen efter.

Arbejdet vil blive udført af samme virksomhed der udførte reparation på vores tag i 2017, hvor vi har været meget tilfredse med kvalitet og dialog.

Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på løbende af informere, og har ligeledes en opgave foran med at orientere vores naboer – så arbejdet sker under størst mulig hensyn til alle.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fælles Gårdhavedag

Bestyrelsen opfordrer alle med tid og lyst til at deltage i nedenstående. Det er en hyggelig måde at opretholde gode relationer til vores naboer, samt lærer hinanden at kende. Dog er man selvfølgelig undskyldt, hvis man skal løbe Copenhagen Marathon, som der forgår i samme tidsrum ;-).

Besked fra Gårdlauget:

Kig forbi søndag den 13. maj imellem kl. 11 & 13 og vær med til at kickstarte sommeren i vores gård.

Vi hygger med at gøre gården sommerklar, og reparerer havemøbler, klargører grill og planter planter i vores bede. Imens kan børnene tegne med kridt & blæse sæbebobler.

Der vil være kaffe, te og vand til de tørstige, forfriskninger til de sultne, og is til børnene.

Venlig hilsen
Gårdlauget Jagtborg

Generalforsamling i Gårdlauget Jagtborg

Bestyrelsen anbefaler alle med tid og lyst til at deltage i nedenstående. Vi har i de seneste år ikke været repræsenteret i gårdlauget. Det vil være positivt med repræsentanter fra vores forening, der kan være med til at styrke båndet til de øvrige andelsforeninger, som vi deler gården med .

Bestyrelsen i Gårdlauget Jagtborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vil foregå i kælderen Jagtvej 14 & 14A

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2017
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. mandag den 14. maj.
Forslag fremsendes til til jagtborg.gaardlauget@gmail.com, ellers lægges i postkassen hos Kastanje, Jagtvej 14, 2. th.

Vel mødt
Gårdlauget 🙂

Dørtelefon Jagtvej 12

Vi er i bestyrelsen er opmærksomme på, at der i stigende grad opleves fejl på dørtelefonanlægget ved Jagtvej 12. I budget for 2018 som der afventer generalforsamlings godkendelse, er der budgetteret ny løsning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Internet hastighed opgraderes

I samarbejde med vores leverandør af internet i andelsforeningen, har vi besluttet at opgradere hastigheden på internetforbindelsen.

I dag deler foreningen 100 Mbit download & 100 Mbit upload hvilket i perioder har skabt flaskehalse og en forringet brugeroplevelse.

Den nye løsning vil betyde at tilmeldte andelshavere fremover vil have en kapacitet på dedikerede 200 Mbit download & 200 Mbit upload.

Løsningen vil betyder en merudgift på 10,- kroner pr. måned hos tilmeldte andelshavere.

Nuværende aftale har udløb i maj måned, og vi må derfor væbne os med tålmodighed et par måneder endnu.

Når vi kender flere detaljer, vil dette selvfølgelig blive annonceret her på siden.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Metro: Nye billeder fra Nuuks Plads

Kilde & rettigheder til billeder: Metroselskabet

De rå teglstegnsbyninger på Nørrebro har været inspirationskilde til udsmykningen af metrostationen Nuuks Plads. Det kan du for alvor se i dette billedgalleri, hvor vi er gået helt tæt på teglstenene, som nu hænges op i stationsrummet.

På overfladen er de i gang med at anlægge stationspladsen, og her er kommet endnu et tydeligt tegn på, at der kommer en metrostation under jorden – nemlig et elevatortårn, hvor vi skal installere to elevatorer. Alle Cityringens metrostationer får to elevatorer.