Dørtelefon Jagtvej 12

Vi er i bestyrelsen er opmærksomme på, at der i stigende grad opleves fejl på dørtelefonanlægget ved Jagtvej 12. I budget for 2018 som der afventer generalforsamlings godkendelse, er der budgetteret ny løsning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Internet hastighed opgraderes

I samarbejde med vores leverandør af internet i andelsforeningen, har vi besluttet at opgradere hastigheden på internetforbindelsen.

I dag deler foreningen 100 Mbit download & 100 Mbit upload hvilket i perioder har skabt flaskehalse og en forringet brugeroplevelse.

Den nye løsning vil betyde at tilmeldte andelshavere fremover vil have en kapacitet på dedikerede 200 Mbit download & 200 Mbit upload.

Løsningen vil betyder en merudgift på 10,- kroner pr. måned hos tilmeldte andelshavere.

Nuværende aftale har udløb i maj måned, og vi må derfor væbne os med tålmodighed et par måneder endnu.

Når vi kender flere detaljer, vil dette selvfølgelig blive annonceret her på siden.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Metro: Nye billeder fra Nuuks Plads

Kilde & rettigheder til billeder: Metroselskabet

De rå teglstegnsbyninger på Nørrebro har været inspirationskilde til udsmykningen af metrostationen Nuuks Plads. Det kan du for alvor se i dette billedgalleri, hvor vi er gået helt tæt på teglstenene, som nu hænges op i stationsrummet.

På overfladen er de i gang med at anlægge stationspladsen, og her er kommet endnu et tydeligt tegn på, at der kommer en metrostation under jorden – nemlig et elevatortårn, hvor vi skal installere to elevatorer. Alle Cityringens metrostationer får to elevatorer.

Metroselskaber indretter stationspladsen

Kilde: Metroselskabet

Anlæggelsen af metrostationen Nuuks Plads er gået ind i sin sidste fase. Som et tydeligt tegn på overgangen til den nye fase har vi taget det grønne hegn ned og erstattet det med trådhegn, der vil omkranse pladsen i hele fasen.

Vi arbejder i denne fase med belægning, belysning og beplantning og installerer alle de elementer, der vil være en del af stationspladsen.

I området ved Nørrebroruten lægger vi græs og planter træer.

Hvad betyder det for mig som nabo?
Under anlægsarbejdet vil der være perioder med støj og mange lastbiler ind og ud af pladsen. Det mest støjende arbejde kommer til at være, når vi skærer fliser og kantsten. Når vi laver ny belægning, bruger vi en tromle, der kan give vibrationer.

Når arbejdet er færdigt, vil der være hegn rundt om adgangsvejene til stationen.

Elarbejde i december

Vinteren er over os, og vi påbegynder nu noget af den indendørs vedligeholdelse, der egner sig bedst til den kolde tid. Tirsdag den 12. december 2017 påbegynder aut. el-installatør D-G El-service arbejdet på bagtrapper, loft, kælder & i cykelrum. Arbejdet forventes afsluttet inden jul og består af følgende:

 • Demontering af gl. installation samt lamper i kælder.
 • Opsætning af 16 nye sensorlamper i kælder.
 • Demontering af gl. installation samt lamper på køkkentrapper.
 • Installation af 12 nye sensorlamper på køkkentrapper.
 • Demontering af gl. installation samt lamper på loft.
 • Installation af 14 nye sensorlamper på loft.
 • Installation af 2 nye sensorlamper i cykelrum.
 • Udskiftning af eksisterende & opsætning af 3 nye brandalarmer.

Der har længe været et ønske om at få ryddet op i gamle elinstallationer, døde kabler og i det hele taget opnå en mere tidsvarende, bæredygtig og økonomisk løsning.

Tag godt imod D-G El-service.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Prisregulering af antenneafgift

I skrivelse af september 2017 meddeler youSee, at der vil ske en prisregulering på antenneafgiften pr. 1. januar 2018.

Antennepakken vil derfor blive opkrævet som følger:
Grundpakken opkræves med kr. 190,00 pr. måned.

Skulle der være spørgsmål desangående, er I velkomne til at kontakte mit kontor.

Med venlig hilsen
Torben Lund


Find original henvendelse fra administrationen HER.

Beboer Info 5

 1. Status på Projekt omfangsdræn.
 2. Status på finansiering
 3. Rengøring
 4. Arbejdsformiddag for alle andelshavere

Ad 1) Projekt omfangsdræn, startede som bekendt tirsdag den 6. juni 2017 og tidsplanen fra entreprenøren viste, at projekt kunne forventes afsluttet 4. august 2017. Og nej, det er ikke gået som forventet. Vi er stødt på mange uforudsete forhindringer undervejs så som:Nedbrydning af samtlige lyskasser i gården

 • Knækkede kloakledninger. De kunne ikke holde til, at vi gravede dem fri for jord, hvilket betød at de knækkede og måtte udskiftes. Og bare for en ordens skyld var det ikke en del af projektet, men skaderne er udbedret.
 • Oversvømmelse i grillbarens kælder. Det dårlige sommervejr kom før os. Vi kunne ikke nå, at proppe afløbet af før der kom vand fra oven, med en oversvømmelse til følge. Skaderne er udbedret og nej det kan ikke ske igen !!
 • Mod Rantzausgade blev hovedvandledningen gravet over. Den var ikke at finde på de offentlige tegninger, så den tager man ikke højde for når man graver, naturligt nok. Men held i uheld har det betydet at vandtilførslen til ejendommen nu er optimeret. Hovedvandledning er skiftet fra en 30 mm vandledning til en på 50 mm. En stor fordel for os alle.
 • Fjernvarmekælderens afløb var nu det svageste punkt i kælderen. Afløbet anvendes ved tømningen af vandbeholderen når der eftersyn. For at imødegå eventuel opstuvning af kloakvand fra overfyldte kloaker i gården, blev det eksisterende afløb udskiftet og en pumpe blev påmonteret. Meget teknisk. Det kostede selvfølgelig lidt ekstra penge, men igen en klar forbedring.

Drænprojektet blev meldt afsluttet fredag den 15. september 2017. Vi forventer naturlig nok, en ekstraregning på nogle af de forhindringer vi er stødt på. Men total set er det vores klare opfattelse, at vi er sluppet nådigt med en ekstra regning inklusiv moms i størrelsesordenen ca. 200.000 DKK.

Ad 2) Valuarens vurdering af vores ejendom var positiv. Videre til advokat og revisor der sagde god for de økonomiske forhold. Der blev holdt ekstraordinær generalforsamling den 20. juli 2017. Nu var alle de teknisk administrative forhold bragt på plads. Nu kunne vi hjemtage det ønskede realkreditlån på 4,2 mio. DKK. Lånet er kom til udbetaling i august 2017. Det betyder, at vi kan gå videre med projektplanen. Den skal justeres for et specifikt forhold der er dukket op i forbindelse med drænprojektet, nemlig udskiftning af de resterende dele af de gamle faldstammer, men kun der hvor det er muligt. Det har vi holdt møde med BBBVVS om i august 2017. Og vores arbejdsdokument, besigtigelsesrapporten fra OBH gruppen følges planmæssigt.

Ad 3) Vi har fået ny rengøringsordning. Det betyder at bagtrapper og fortrapper skal være ryddet. Har du/i noget stående, ja så flyt det op til jeres/dit loftrum. På for hånd tak for hjælpen. Vi har i øvrigt fået nye måtter i opgangene. Brug den flittigt :o)

Ad 4) Lørdag den 28-10-2017 er der arbejdsformiddag med frokost for alle andelshavere. Tilmeldingsblanket og yderligere info kommer snarest.

Mange hilsner
Rasmus, Anders og Claus