Fremleje


I foreningen er vi som udgangspunkt interesseret i at lejlighederne bebos af foreningens medlemmer, der på den måde kan bidrage og engagere sig i dagligdagen.

Dog er vi klar over at der kan opstå behov, hvor andelshaver kan stå med ønsket om at fremleje sin lejlighed i en periode.

Regler for fremleje fremgår af vedtægter, men som det første skal bestyrelsen altid kontaktes.