Fremleje


I foreningen er vi som udgangspunkt interesseret i at lejlighederne beboes af foreningens medlemmer, der på den måde kan bidrage og engagere sig i dagligdagen.

Dog er vi klar over at der kan opstå behov, hvor andelshaver kan stå med ønsket om at fremleje sin lejlighed i en periode.

Fremleje af andelslejlighed:
Andelshavere har ved bortrejse mulighed for at fremleje sin lejlighed. Dog gælder følgende regler:
1) Der skal udfærdiges en lejekontrakt som skal godkendes af bestyrelsen.
2) Fremlejeforholdet må højst gælde for 2 år.

Andelsboligforeningen understreger i den forbindelse, at det stadig er andelshaveren/lejeren, der har den formelle forpligtigelse over for foreningen under fremlejen, både rent økonomisk og med hensyn til overholdelse af vedtægter og husorden.

Airbnb:
Bestyrelse & administration orienteres om udlejen. Det drøftes løbende om der er behov for regler, men indtil videre har det ikke været tilfældet. I bestyrelsen forventer vi at den enkelte andelshaver selv kan afgøre hvad der er rimeligt.