Fremleje


I foreningen er vi som udgangspunkt interesseret i at lejlighederne beboes af foreningens medlemmer, der på den måde kan bidrage og engagere sig i dagligdagen.

Dog er vi klar over at der kan opstå behov, hvor andelshaver kan stå med ønsket om at fremleje sin lejlighed i en periode.

Regler for fremleje fremgår af vedtægter.

Airbnb:
Bestyrelse & administration orienteres om udlejen. Det drøftes løbende om der er behov for regler, men indtil videre har det ikke været tilfældet. I bestyrelsen forventer vi at den enkelte andelshaver selv kan afgøre hvad der er rimeligt.