Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i andelsforeningen Jagtvej 12 / Rantzausgade 74 og afholdes typisk ultimo marts årligt.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der oftest vælges medlemmer til bestyrelsen, som er det øverste organ mellem generalforsamlingerne.

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens ledelse og dennes dispositioner i det forgangne år. Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger og lægges budget for det kommende år. Der kan desuden afholdes en ekstraordinær generalforsamling, såfremt visse betingelser er opfyldt – som regel kræver det et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne.

Referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger kan downloades HER (kræver password).