Salg

Inden salg af andelsbolig er der visse forhold som skal være på plads.

Vurdering:
Alle lejligheder skal vurderes af uvildig vurderingsmand. Sælger laver en aftale med vurderingsmand om hvornår lejligheden skal vurderes. Bestyrelsen skal underrettes og et medlem skal deltage ved vurdering. Dette for at svare på evt. spørgsmål omkring foreningen.

Inden vurdering skal følgende være på plads:
Der skal foreligge gennemgange af EL og VVS installationer, disse skal være godkendte. Elektriker, VVS & vurdering v. salg.

Det kræver byggetilladelse fra kommunens tekniske forvaltning, f.eks. hvis der er fjernet bærende vægge i lejligheden. Godkendelse fra kommunens tekniske forvaltning skal foreligge.

Det er op til sælger at have undersøgt præcis hvilke ændringer/ombygninger/bygge-projekter som skal være godkendt af kommunens tekniske forvaltning.

Godkendelser skal fremvises ved vurderingen. Disse dokumenter skal også kunne fremvises selv om det ikke er sælger der har udført forbedringen.

Forbedringer, udgifter til disse, skal helst dokumenteres for at blive tilført vurderingen. Regninger på løsøre der kan overgå ved salg skal også vises.

Vurderingsmand overtager originale papirer og videresender dem til administrator med vurderingen. Tag evt. kopi til eget brug.

Det anbefales at andelen fremstår ren og vedligeholdt ved fremvisningen da dette ellers kan medføre fradrag af vurderingen. Vurderingen er gældende i 6 måneder.

Det er sælger der skal sørge for at ovenstående er i orden, udgifter i forbindelse med vurdering påhviler sælger.

Køber har krav på følgende:
Sælger må overdrage sin andel i.h.t vedtægterne for andelsboligforeningen.

Sælger skal selv sørge for at aflevere kopi af seneste årsregnskab, budget generalforsamling, vedtægter, nøgletals-skema (indhentes hos administrator), VVS tjek, EL tjek & vurdering.

Administrator skal underrettes når vurderingen er godkendt og køber fundet. Herefter vil der blive udfærdiget en salgsaftale.

Sælger skal arrangere møde med køber og et medlem af bestyrelsen ved underskrivning af salgsaftalen.

Køber skal inden min. 14 dage før overtagelsen deponere overdragelsesummen hos administrator. Efter overdragelse vil der blive tilbageholdt 5 % af summen i tilfælde af fejl og mangler som køber opdager. Disse overføres til sælger after 3 uger.

Vurdering:
Bent Bünning, VEVU-Byggeteknik – tlf. 24 41 96 07.

EL & VVS:
D-G El-Service, Strandlodsvej 16, 2300 København S. Tlf. 22 20 99 93
VVS Kurt Jeppson, Sankt Nikolaj Vej 8, 2000 Frederiksberg. Tlf. 38 34 24 26.

Godkendt af bestyrelse og administrator. Marts 2020.