Gårdlaug

Info
Du kan følge med på Facebook på siden Gårdlauget Jagtborg.

De kan kontaktes på jagtborg.gardlaug@gmail.com

Vi er repræsenteret i gårdlauget ved Christina (Rantzausgade 74, 4.th)