Revision

Revision af foreningens økonomi foretages af revisionsfirmaet Evan Klarholt. Revisionen tager sig udarbejdelse af årsregnskab for andelsboligforeningen. Evan Klarholt yder desuden bestyrelsen rådgivning omkring økonomi  efter behov, og har desuden et godt samarbejde med vores administration.

Adresse
Revisionsfirmaet Evan Klarholt
Riskær 5
2765 Smørum

Kontakt
Telefon: 44 68 40 08
Email: evan@klarholt.dk