Administration

Administration af foreningen foretages af Jantzen & Lund Advokater. Administrationen tager sig blandt andet af praktiske forhold vedr. køb & salg samt indhentning boligafgift. Advokat Torben Lund yder desuden bestyrelsen juridisk bistand efter behov.

Adresse
E 892 – Andelsboligforeningen Jagtvej 12/Rantzausgade 74
C/o Jantzen & Lund Adv. ApS
Flodvej 73C
2765 Smørum

Kontakt
Telefon: 44 65 01 01