Vedtægter

Vedtægter:
A/B Jagtvej 12 / Rantzausgade 74s vedtægter er de bestemmelser / det regelsæt, som foreningens medlemmer skal følge.

Vedtægterne er med til at andelsboligforeningen følger gældende love og regler indenfor området og regulerer forholdet mellem andelshaverne og foreningen og andelshaverne indbyrdes, samt hvordan andelsboligforeningen og ejendommen skal drives.

Vedtægterne kan findes under dokumenter