Generalforsamling 2023 vil blive afholdt mandag d. 24. april kl. 19:00.

Andelshavere vil modtage indkaldelse med årsrapport & dagsorden når denne dato nærmer sig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Orden & opbevaring på fællesarealer

Bestyrelsen henstiller til at fællesarealer hurtigst muligt ryddes for personlige effekter, samt at disse områder fremadrettet ikke benyttes til opbevaring.

Dette krav sker på baggrund af vores fælles godkendte husorden, sikkerhedshensyn samt god dialog og enighed omkring emnet på generalforsamling de seneste år.

Ved fællesarealer forstås bagtrappe, fortrappe, gård, cykelrum, kælder- & loftsareal. Områder hvor både du, din nabo og vores gæster har adgang og færdes.

Husorden kan findes under dokumenter.

For yderligere info henvises til opslag i opgangen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Årsrapport 2021 & Budget 2022

Tak for pænt fremmøde på Generalforsamling mandag d. 25. april.

På generalforsamlingen blev årsrapport 2021 samt budget for 2022 godkendt og disse kan nu findes under menupunkt Dokumenter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Stor deltagelse på arbejdsdag!

Der skal endnu engang lyde en kæmpe tak for det store engagement til vores fælles arbejdsdag søndag den 3. april!

I en mindre andelsforening som vores, er det imponerende at op imod 95% af alle andelshavere møder op, eller varsler at de er forhindret.

Det er virkelig god stil 🙂

Vores fælles storskraldsrum var tømt på under 1 time! Imponerende hvor hurtigt det kan gøres når man løfter i flok 🙂

Tak for en god dag!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Som tidligere varslet afholdes generalforsamling d. 25. april.

Indkaldelsen hustandsomdeles og kan desuden findes HER. Budget & regnskab kan snarest findes under menupunkt Dokumenter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Arbejdsdag & storskrald dato

Kære alle

Så er det blevet forår, og vanen tro indkalder vi til en kort arbejdsdag.

Der er bestilt container så vi kan få tømt vores fælles storskraldsrum, samt få ryddet fællesarealer.

Dette finder sted søndag den 3. april kl. 11:00 til 13:00. Dette varsles også på tavlerne i opgangen.

Vi ser frem til vanlig stor opbakning på dagen, vel mødt 🙂

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 vil blive afholdt mandag d. 25. april kl. 19:00.

Andelshavere vil modtage indkaldelse med årsrapport & dagsorden når denne dato nærmer sig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Dokumenter & tak for hjælpen

Dokumenter er opdateret m. følgende:
Generalforsamlingsreferat 2021v2

Derudover vil vi gerne takke for det imponerende fremmøde da vi skulle bære salt til vores BWT blødvandsanlæg lørdag den 6. november. 2 ton flyttet på under 20 minutter, ganske imponerende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Facebook

Kun 12-13 år efter resten af verden, er vores andelsforening nu kommet på  Facebook! Vi håber her kan være grundlag for uformel dialog, spørgsmål og svar samt hvad der måtte være behov for.

Vi er en lille forening, så det skader ikke at komme lidt tættere på hinanden 🙂

Gruppen vil indledningsvist være åben for alle, men på sigt blive lukket ned og administreret således at indhold kun er tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Primær kanal for information vil fortsat være her på 1274.dk

Link:
www.facebook.com/groups/abf1274/

Navn:
A/B 1274

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(Ekstra) ordinær generalforsamling

Coronasituationen i Danmark er under kontrol, og vi har nu endelig mulighed for at mødes fysisk igen. Vi er derfor glade for at kunne indkalde til denne (ekstra) ordinære generalforsamling som supplement til  generalforsamlingen i marts. Vi glæder os til at se gamle såvel som nye andelshavere.

Nedenstående er også fremsendt via fysisk post.

Husk at aflevere fuldmagt såfremt I er forhindret, blanket findes i jeres postkasse.

Tidspunkt:
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.00

Sted:
Kælderen under Jagtvej 12 / Rantzausgade 74

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for år 2020. (vedlagt)
4. Forelæggelse af årsregnskab 2020, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. (godkendt den 23. marts 2021)
5. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan, drift og likviditetsbudget 2021 til godkendelse (godkendt den 23. marts 2021
6. Forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af administrator
9. Eventuelt

Venlig hilsen
Administration & Bestyrelse