Generalforsamling, Referat & årsregnskab

Generalforsamlingsreferat 2020 & årsrapport 2019 er nu tilgængelig under dokumenter. Vi takker for den store opbakning til den lidt specielle generalforsamling, der på grund af den nuværende COVID-19 situation blev afholdt anderledes end normalt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Jagtvej 14 & 14A – Altanprojekt

På vegne af vores gode naboer i AB Jagtvej 14 + 14A, find herunder information omkring deres kommende altanprojekt. Vi ser frem til at følge deres projekt, til inspiration for kommende initiativer i vores egen andelsforening.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Opbevaring og byggeplads i gården :
Natten mellem 1. og 2. april løfter altanfirmaet (MinAltan.dk) alt materiale og platforme ind fra Jagtvej med en stor kran. De arbejder igennem til alt er løftet ind. Det betyder at alle altaner, alt stål, alle døre samt platforme bliver opbevaret i gården under byggeperioden.

For alles sikkerhed opsætter altanfirmaet et byggepladshegn omkring materialer og platforme. Det er lykkedes at begrænse bygge- og opbevaringspladsen til den østlige del af gården. Det betyder imidlertid desværre også at der her ikke vil være muligt at opholde sig i midterarealerne i gårdens østlige del. Trappetårnene og gårdfacaden i Jagtvej 12 og Rantzausgade 74 vil til selvfølgelig være fritholdte med et par meter, så der vil være fri passage og mulighed for ophold her. For vores egen forening vil det gælde at bagtrapperne kun bliver anvendt som flugtvej.

Find kort over byggeplads nederst.

Barnevognsopbevaringen:
Når vi når hen i maj påbegynder altanfirmaet arbejdet ovre på 14A (den nord-østlige del af karréens bygningskrop). Dette betyder samtidig at platformen vil være placeret foran barnevognsopebevaringen.

Vi er ved at afsøge om man kan genetablere tilgang til rummet fra passagen mellem 14A og 70D midlertidigt med en kodelås. For sikkerheds skyld vil døren ind til gården vil være aflåst mens platfomen er opsat.

Beplatning i gården:
Vi er ved at tjekke med gartneren om de små buske kan flyttes midlertidigt. Træet kan fint blive stående og vil ikke komme noget til. Altanfirmaet står for at genoprette arealerne, når arbejdet er færdiggjort.

Arbejdstider:
Mandag til onsdag kl. 7 – kl.19
Torsdag kl. 7 – 12

Fra torsdag middag til søndag er der ingen arbejder. På helligdage og et par uger (29+30) i sommerferien vil der heller ikke blive arbejdet.

Når arbejdet er forbi
Vi ved at mange af jer bruger gården, så vi vil på forhånd også sige undskyld for ‘låne’ den østlige del over sommeren. Vi havde håbet at myndighederne havde givet tilladelse tidligere, men de har vist haft mere end bare vores altanansøgning at tage stilling til.

Det sagt så giver vi en øl eller tre når projektet er forbi, altanerne er oppe og planterne igen er på plads.

Byggepladskort

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 vil blive afholdt mandag d. 23. marts. Indkaldelse og nærmere detaljer følger.

Vel mødt.

OBS: Find vigtig info i din postkasse om Generalforsamling 2020. Grundet anbefalinger fra Regeringen & Sundhedsmyndighederne (COVID-19)  er vi nødt til at varsle en række ændringer. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Skorstensfejer 19. februar

Vi får besøg af skorstensfejer onsdag den 19. februar imellem kl. 08:00 & 08:30. Er du forhindret bedes du aftale nærmere med skorstensfejer Mathias der kan træffes på telefon 2346 0131.

Bestyrelsen ønsker at minde om, at det er lovpligtigt med årligt tilsyn af brændeovn.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboer info 5 – 2019

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. Vi har nyt at berette omkring følgende emner:

 1. Arbejdsdag & beboermøde
 2. Facaderenovering (Gaden)
 3. Vandskade
 4. Skader på bjælkelaget
 5. Bagtrapperne

1) Arbejdsdag & beboermøde
Den 14. oktober afholdte vi arbejdsdag og beboermøde. Der var et stort fremmøde, og vi takker alle der gav en hånd med. Dog oplevede vi at rimelig meget storskrald var placeret på loftets fællesareal. Dette er IKKE okay, hvis I har storskrald så få det smidt på lossepladsen. Det er dårlig stil at efterlade det, så vi andre kan slæbe det væk en gang om året.

På beboermødet blev der talt om fremtiden for foreningen, og vi blev enige om at der nu er brug for lidt fred. Foreningen har været igennem mange store projekter de sidste par år, og nu er det tid til at tage den med ro. Dog arbejder bestyrelsen videre med flere projekter, bland andet kælderrum til udlejning samt altaner. Mere om dette på Generalforsamlingen (ultimo marts 2020).

2) Facaderenovering (Gaden)
Klæb skiftes i ruderne hos Hong Kong grill, Købmand & cykelskur i slutningen af november. Cykelværn kommer op i starten af december. Vi glæder os til at kunne sætte flueben ved sidste del af facadeprojektet. Bestyrelsen håber at I er lige så glade for resultat som vi er!

3) Vandskade
Midt i oktober sprang der et vandrør i lejligheden Rantzausgade 74 st. tv. Dette resulterede i omfattende skader i lejligheden og kælderen nedenunder. I de lavtliggende kælderrum stod der ca. 40 cm vand. Lofter + omkringliggende areal var meget vådt. Alt beskadiget materiale er nu fjernet, det hele er tørt og håndværkerne skal i gang med at reetablere alt igen. Dette er en dyr og omfattende sag, og vi glæder os meget over at have en god forsikring i denne situation.

 4) Skader på bjælkelaget
Under en renovering af badeværelse Jagtvej 12, 1. th. blev bestyrelsen tilkaldt, da der i forbindelse med at gulvet var blevet fjernet, kunne konstateres omfattende skader på det bærende bjælkelag. Skaderne var af historisk karakter, og vurderes at stamme fra en tid hvor vådrumssikring ikke stod øverst på agendaen. Bestyrelsen har i samarbejde med nuværende andelshavere sørget for at skaderne er blevet udbedret.

5) Bagtrapperne
Husk at hold bagtrapperne fri for rod, pant, skrald mm. Bagtrapperne fungerer som brandvej, og der skal ALTID være plads til at komme ud, hvis ulykken er ude!

Tak for i år!

Rigtig god jul og godt nytår.

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 1. december – 2019

Beboermøde & Arbejdsdag

Søndag den 13. oktober inviterer vi til beboermøde & arbejdsdag.

Vi starter kl. 13:00 i kælderen hvor vi vil tale lidt om:

 • Vores nye fjernvarmekælder
 • Valuarvurderingen
 • Diverse afsluttede projekter
 • Fremtiden for foreningen
 • Forslag fra beboerne

Efterfølgende skal vi:

 • Tømme cykelskur, lofter & fællesarealer for hjemløse genstande
 • Feje lofterne
 • Feje og ordne cykelskur
 • Diverse

Vi har bestilt en storskraldscontainer, så hvis i har noget der skal på lossepladsen har I nu chancen.

NB! Har I noget stående på fællesarealerne, skal det fjernes ellers ryger det på lossepladsen.

Vi regner ikke med at det tager mere end 2 timer.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Bestyrelsen