Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 vil blive afholdt torsdag d. 25. april kl. 19:00.

Andelshavere vil modtage indkaldelse med årsrapport & dagsorden.

Venlig hilsen
Bestyrelsen