Metroselskaber indretter stationspladsen

Kilde: Metroselskabet

Anlæggelsen af metrostationen Nuuks Plads er gået ind i sin sidste fase. Som et tydeligt tegn på overgangen til den nye fase har vi taget det grønne hegn ned og erstattet det med trådhegn, der vil omkranse pladsen i hele fasen.

Vi arbejder i denne fase med belægning, belysning og beplantning og installerer alle de elementer, der vil være en del af stationspladsen.

I området ved Nørrebroruten lægger vi græs og planter træer.

Hvad betyder det for mig som nabo?
Under anlægsarbejdet vil der være perioder med støj og mange lastbiler ind og ud af pladsen. Det mest støjende arbejde kommer til at være, når vi skærer fliser og kantsten. Når vi laver ny belægning, bruger vi en tromle, der kan give vibrationer.

Når arbejdet er færdigt, vil der være hegn rundt om adgangsvejene til stationen.

Elarbejde i december

Vinteren er over os, og vi påbegynder nu noget af den indendørs vedligeholdelse, der egner sig bedst til den kolde tid. Tirsdag den 12. december 2017 påbegynder aut. el-installatør D-G El-service arbejdet på bagtrapper, loft, kælder & i cykelrum. Arbejdet forventes afsluttet inden jul og består af følgende:

  • Demontering af gl. installation samt lamper i kælder.
  • Opsætning af 16 nye sensorlamper i kælder.
  • Demontering af gl. installation samt lamper på køkkentrapper.
  • Installation af 12 nye sensorlamper på køkkentrapper.
  • Demontering af gl. installation samt lamper på loft.
  • Installation af 14 nye sensorlamper på loft.
  • Installation af 2 nye sensorlamper i cykelrum.
  • Udskiftning af eksisterende & opsætning af 3 nye brandalarmer.

Der har længe været et ønske om at få ryddet op i gamle elinstallationer, døde kabler og i det hele taget opnå en mere tidsvarende, bæredygtig og økonomisk løsning.

Tag godt imod D-G El-service.

Venlig hilsen
Bestyrelsen