Metroselskaber indretter stationspladsen

Kilde: Metroselskabet

Anlæggelsen af metrostationen Nuuks Plads er gået ind i sin sidste fase. Som et tydeligt tegn på overgangen til den nye fase har vi taget det grønne hegn ned og erstattet det med trådhegn, der vil omkranse pladsen i hele fasen.

Vi arbejder i denne fase med belægning, belysning og beplantning og installerer alle de elementer, der vil være en del af stationspladsen.

I området ved Nørrebroruten lægger vi græs og planter træer.

Hvad betyder det for mig som nabo?
Under anlægsarbejdet vil der være perioder med støj og mange lastbiler ind og ud af pladsen. Det mest støjende arbejde kommer til at være, når vi skærer fliser og kantsten. Når vi laver ny belægning, bruger vi en tromle, der kan give vibrationer.

Når arbejdet er færdigt, vil der være hegn rundt om adgangsvejene til stationen.