Fliser i opgange brydes op

Som en del af facaderenoveringen imod gaden i 2019 vil vores murer bryde gulvet i begge opgange op. Der vil bliver støbt gulv og lagt nye fliser.

Foruden kosmetiske årsager, så har vi i en længere periode været generet af at gulvet i vintermånederne rejser sig få millimeter og dermed får vores hoveddør til at binde, og i nogle tilfælde med det resultat at den står åben.

Vi beklager de gener dette måtte medføre i form af støj og støv.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboer info 2 – 2019

Nyt fra Bestyrelsen

Vi har information omkring følgende emner:

  1. Facaderenovering (mod gaden)
  2. Kælderen
  3. Skrald mm. i opgangen
  4. Generalforsamling
  5. Projekt energioptimering
  6. Storskrald

1) Facaderenovering (mod gaden)

Vi er så småt gået i gang med projekt ”renovering af facaden mod gaden”. Det drejer sig om facaden fra gadeplan og op til og med gesimsbåndet. Det skal have samme tur som facaden mod gården fik, dog bliver det malet til sidst, i stedet for pudset i en farve. Vi skal opfordre alle til IKKE at stille cykler op af facaden imens vores murer er i gang.

2) Kælderen

Vi har bevæget os videre ind i kælderen under købmanden. Murværket har fået samme tur som i resten af kælderen. Kælderen under købmanden bød også på et ”hemmeligt” rum, desværre var det ikke fyldt med guld eller lign, men derimod MASSER af byggeaffald fra gammel tid… Rummet er nu tømt og står flot, som resten af kælderen. Vi mangler stadig en sidste del af kælderen, men for nu er det projekt sat på pause.

3) Skrald mm. i opgangen

En venlig opfordring til alle om IKKE at opbevare skrald, tomme flasker osv. i opgangen. Selvfølgelig kan man stille sin skraldepose ud foran sin hoveddør, indtil man skal på gaden næste gang, men det accepteres ikke at skrald, tomme flasker osv. står i opgangen i flere dage! Det er også til stor gene for vores rengøring/trappevask-firma.

4) Generalforsamling

Vi har generalforsamling 1. april, dagsorden, regnskab og indkaldelse lander snart i jeres postkasser. Normalt er der ikke mange deltagere i dette møde, men vi opfordre endnu en gang alle andelshavere til at dukke op. Vi vil fortælle mere om facaderenoveringen, projekt energioptimering, evt. fremtidig huslejestigning og hvad der ellers rør sig i foreningen. Vel mødt.

5) Projekt energioptimering

Den 28/3 går vi i gang med vores projekt ”energioptimering” i kælderen. Det omhandler VVS arbejde, opdatering af vores fjernvarme anlæg osv. Der kommer tider hvor der bliver lukket for vandet og toiletterne, men det vil I blive informeret om når tiden nærmer sig.

6) Storskrald

Hvis I har brug for at komme af med storskrald, så arrangere vi gerne en arbejdsdag og container dertil. Giv os besked til generalforsamlingen eller på anden vis, hvis dette er et ønske.

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 12/3 – 2019