2021 vedligehold påbegyndes

Mandag d. 3. maj påbegyndes vedligeholdelsesarbejde på vores tag. Her skal der lægges ny Icopal tagpap på hele overfladen af vores tagkonstruktion, men også løses en række mindre fejl og mangler. Der vil være kranarbejde i forbindelse med levering af materialer, ligesom der af sikkerhedsmæssige årsager er opsat stillads til flugtvej.

Umiddelbart efter dette projekt påbegyndes et grundigt eftersyn af øvre facade imod Jagtvej & Rantzausgade hvor nye sålbænke monteres, defekte sten udskiftes & løse fuger repareres. Der vil ligeledes blive indlagt armeringsjern såfremt der identificeres revner der kræver vores opmærksomhed.

Arbejdet forventes ikke at være til gene.

Venlig hilsen
Bestyrelsen