Beboer info 4 – 2019

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. Vi har nyt om følgende emner:

1. Facaderenovering
2. Projekt Energioptimering
3. Information om vores kælderen
4. Beboermøde og storskrald
5. Dør til bagtrappen

1. Facaderenovering!
Vores murer er færdig og malerne er i gang. Når facaden er færdigmalet skal der sættes cykelværn op og skiftes klæb i ruderne hos købmanden, cykelrum & grill. Vores hoveddøre slibes ligeledes så de står skarpt ligesom facaden.

Vi glæder os til at kunne sætte flueben ved sidste del af dette projekt. Håber I er lige så glade for resultatet som vi er i bestyrelsen.

Vi skal opfordre alle til ikke at stille cykler op af facaden imens malerne er i gang, og beder desuden alle andelshavere om at benytte cykelrum da de mange cykler slider på facaden.

2. Projekt Energioptimering!
VVS’erne er færdige i vores kælder, hvor de blandt andet har udført følgende:

  • Fjernet gamle døde rør
  • Installeret ny koldvandsstreng
  • Udskifte de sidste stykker faldstamme så alt nu er nyt.
  • Optimeret varmeanlægget så det nu arbejder meget effektivt
  • Udskifte radiatortermostater- og ventiler i alle lejlighederne
  • Udskiftet rør i kælder og tilført ny isolering

Vi vil fortælle mere omkring energioptimeringen og løsningerne på det kommende beboermøde.

3. Information om vores kælder!
På trods af vores effektive omfangsdræn og nypudsede vægge i vores kælder, kan vi i de  lavtliggende kulkælderrum mod gaden, konstatere at der i perioder bliver presset fugt op igennem gulvet der kommer i kontakt med murværket. Der er ikke tale om stående vand, men fugtige områder på gulvet.

Vi har talt med flere fagmænd og kloge hoveder, som alle peger på en ændring af grundvandsspejlet på grund af det store metro stationsrum på Nuuks Plads overfor vores ejendom. Derfor har vi også kontaktet, og haft besøg af Metroselskabet, der dog ikke mente at det ikke var på grund af deres byggeri at vi så tegn på fugt.

Nu prøver vi lykken hos Københavns Kommune, så vi kan få klarlagt om det er grundvandet, der virkelig er skyld i disse problemer eller hvad. Bestyrelsen er OBS på situationen og vil løbende holde jer orienteret.

4. Beboermøde og storskrald!
I starten af oktober afholder vi beboermøde samt arbejdsdag. Vi vil gerne i dialog med jer om ønsker, tanker og idéer vedrørende fremtiden og projekter i vores andelsforening. I samme omgang bestiller vi en container til storskrald så vi kan få ryddet op på fællesarealer, cykelskur og I kan få en mulighed for at komme af med storskrald.

5. Dør til bagtrappen!
Vi skal bede jer om at huske at låse dørene ud til gården i vores to trappetårne. Især døren til Rantzausgade siden står ofte åben og ulåst. I tilfælde af indbrud er det vigtigt at vi kan bevise at alle døre har været låst.

Husk at følge med på vores hjemmeside 1274.dk for nyheder og brugbar information omkring vores andelsforening.

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Maling af facade påbegyndes

Maler påbegynder mandag den 5. august arbejdet med at male vores facade imod Jagtvej & Rantzausgade. Vi vil derfor gerne bede alle beboere om at tage hensyn, og ikke placere cykler og andet op af muren imens arbejdet pågår.

Opgaven udføres af et velkendt firma, nemlig Malerfirmaet Marianne Klixbüll & Far, der også stod for maling af vores opgange i 2017. Tag godt imod Marianne og personale.

Venlig hilsen
Bestyrelsen