Håndtering af pap affald!

Som flere har bemærket, så har vores skralderum ofte kapacitetsproblemer når det kommer til pap affald.

Dette skyldes i langt det fleste tilfælde, at brugerne ikke er gode nok til at slå pappet sammen når det smides ud.

Vi ønsker i bestyrelsen at give en venlig reminder, om at tage hensyn når der placeres pap i containeren.

Vi deler skralderum med to andelsforeninger og en lejeforening, men vi ser desværre ofte, at pap der stammer fra pakkeforsendelser til adresser i vores forening,  er placeret i containeren uden at være slået sammen.

Københavns Kommune tømmer ikke containeren med pap, når den er overfyldt. Dette medfører at der unødvendigt bruges penge på at få eksterne til at bortskaffe pappet, hvilket må sige at væres spild af penge.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Boldburet på det rekreative område åbner!

Kilde M.dk

Det sidste års tid har Metroselskabet arbejdet på at forvandle det tidligere skurbysareal, som ligger ved Hans Egedes Gade, til et rekreativt område med træer, bænke og boldbur.

Nu er området ved boldburet færdigt, og Metroselskabet fjerner derfor hegnet og åbner op for adgangen til det.

Beboer info 2 – 2018

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. 

Vi har nyt at berette omkring følgende emner: 

Rådgivning

Facaderenovering (gården)

Kælderen

2019 


Rådgivning:
Vi har i længere tid brugt firmaet Ølgaard som rådgiver på diverse store projekter i ejendommen. Vi er meget glade for samarbejdet og mener at pengene er virkelig godt givet ud. Vi forsætter med at bruge Ølgaard i 2019, og i øjeblikket er de i gang med at hjælpe os med ”energi optimering” af især vores fyr-rum. På den kommende generalforsamling vil vi fortælle mere om dette. 

Facaderenovering (gården):
Sommerens store projekt, fuld renovering af facade/underfacade/skorstene/gesimsbånd/ ind mod gården er færdig og betalt. Vi er enorm glade for resultatet!  

Under renoveringen har også TDC og elektriker været i gang. Gamle el- og telefonkabler er blevet fjernet, i alt blev ca 250 kg gamle kabler kørt på genbrugspladsen! Nyt el er blevet trukket og telefonkabler er blevet lagt ind i bygningen. 

I forbindelse med projekteringen af facadeprojektet blev det konstateret at grillens aftrækskanal / skorsten ikke havde det godt. Ingeniørerne opdagede at der var tegn på gennemtæring hvilket kan medføre brandfare. Det var bestyrelsens vurdering at Hong Kong Grill ikke havde den fornødne kompetence til at forestå en sådan udskiftning. Derfor har vi gjort det i samarbejde med ingeniørerne og har lagt penge ud for dette arbejde.  

Kælderen:
Samme firma som skiftede grillens aftrækskanal har også givet kælderens udsugning et eftersyn. Nye afbrydere, motorer og fugtmålere er blevet installeret.  

Kælderens vægge er efterhånden så tørre, dels på grund af ventilationen dernede men især også på grund af vores omfangsdræn, at vi nu har sat vores murer, Dirch, til at pudse alle væggene op og generelt give kælderen en kærlig hånd.  

Hvis I har brug for et sted at fixe en cykel, save et bræt, male et billede eller på anden måde brug for arbejdsplads, så brug endelig kælderen (forudsat at man naturligvis rydder op efter sig selv :-)). Dog skal vi opfordre til at kælderen IKKE bliver brugt til storskrald mm.. 

 2019
Vi vender stærkt tilbage i 2019, hvor især facaderenovering ud mod gaden og energi optimering af bygningen vil komme til at fylde en del. Vi ser frem til at kunne krydse endnu flere projekter af på vores 10-års plan.

Rigtig glædelig jul & godt nytår! 

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 18. december 2018