Detaljer om installation af nyt dørtelefonanlæg

Mejlshede starter med at trække de nye kabler mandag d. 8. oktober

Torsdag og fredag d. 11. & 12. oktober skal de have adgang til lejlighederne.

De laver en opgang om dagen, så der vil blive varslet én opgang torsdag & én fredag.

Hvis du ikke kan være hjemme i tidsrummet hvor arbejdet udføres,  skal der udleveres nøgler til bestyrelsen så håndværkere kan få adgang. Flere detaljer om indsamling følger.

Rasmus fra bestyrelsen vil indhente oplysninger om hvad der skal stå af navne på dørtelefoner umiddelbart inden arbejdet påbegyndes. Flere detaljer herom senere.