Dokumenter opdateret

Dokumenter er opdateret m. følgende:
Generalforsamlingsreferat 2021
Årsrapport 2020
Vedtægter

Venlig hilsen
Bestyrelsen