Beboer info 5 – 2019

Så er det igen blevet tid til nyt fra bestyrelsen. Vi har nyt at berette omkring følgende emner:

  1. Arbejdsdag & beboermøde
  2. Facaderenovering (Gaden)
  3. Vandskade
  4. Skader på bjælkelaget
  5. Bagtrapperne

1) Arbejdsdag & beboermøde
Den 14. oktober afholdte vi arbejdsdag og beboermøde. Der var et stort fremmøde, og vi takker alle der gav en hånd med. Dog oplevede vi at rimelig meget storskrald var placeret på loftets fællesareal. Dette er IKKE okay, hvis I har storskrald så få det smidt på lossepladsen. Det er dårlig stil at efterlade det, så vi andre kan slæbe det væk en gang om året.

På beboermødet blev der talt om fremtiden for foreningen, og vi blev enige om at der nu er brug for lidt fred. Foreningen har været igennem mange store projekter de sidste par år, og nu er det tid til at tage den med ro. Dog arbejder bestyrelsen videre med flere projekter, bland andet kælderrum til udlejning samt altaner. Mere om dette på Generalforsamlingen (ultimo marts 2020).

2) Facaderenovering (Gaden)
Klæb skiftes i ruderne hos Hong Kong grill, Købmand & cykelskur i slutningen af november. Cykelværn kommer op i starten af december. Vi glæder os til at kunne sætte flueben ved sidste del af facadeprojektet. Bestyrelsen håber at I er lige så glade for resultat som vi er!

3) Vandskade
Midt i oktober sprang der et vandrør i lejligheden Rantzausgade 74 st. tv. Dette resulterede i omfattende skader i lejligheden og kælderen nedenunder. I de lavtliggende kælderrum stod der ca. 40 cm vand. Lofter + omkringliggende areal var meget vådt. Alt beskadiget materiale er nu fjernet, det hele er tørt og håndværkerne skal i gang med at reetablere alt igen. Dette er en dyr og omfattende sag, og vi glæder os meget over at have en god forsikring i denne situation.

 4) Skader på bjælkelaget
Under en renovering af badeværelse Jagtvej 12, 1. th. blev bestyrelsen tilkaldt, da der i forbindelse med at gulvet var blevet fjernet, kunne konstateres omfattende skader på det bærende bjælkelag. Skaderne var af historisk karakter, og vurderes at stamme fra en tid hvor vådrumssikring ikke stod øverst på agendaen. Bestyrelsen har i samarbejde med nuværende andelshavere sørget for at skaderne er blevet udbedret.

5) Bagtrapperne
Husk at hold bagtrapperne fri for rod, pant, skrald mm. Bagtrapperne fungerer som brandvej, og der skal ALTID være plads til at komme ud, hvis ulykken er ude!

Tak for i år!

Rigtig god jul og godt nytår.

Mange hilsner
Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 1. december – 2019