Storskrald

Det er ikke tilladt at opbevare møbler, byggeaffald og lign. på fællesarealer ved loft & kælder.

Som forsøg har bestyrelsen etableret storskraldsrum i kælderen under køkkentrappen Jagtvej 12.

Andelsforeningen bestiller ca. én gang årligt, en container til storskrald hos Københavns Kommune. Dette annonceres typisk med 3-4 ugers varsel, med indkaldelse til fælles arbejdsdag.

Bestyrelsen opfordrer alle til at hjælpe på disse arbejdsdage, også selvom du ikke nødvendigvis selv har noget der skal smides ud.

Hvis du som andelshaver har brugt for at komme af med storskrald på andre tidspunkter, henviser bestyrelsen venligst til Genbrugsplads Bispeengen.