Cykelparkering & facaderenovering

I forbindelse med igangværende facaderenovering vil vi venligst opfordre andelshavere til at undgå cykelparkering op af vores facade.

Af hensyn til vores murer og passage generelt, er det ikke hensigtsmæssigt at cykler parkeres i bunker som det særligt ses ved indgangen til Jagtvej 12.

Vi er opmærksomme på, at en del cykler skyldes kunder i kiosken, derfor skal dette blot ses som en venlig opfordring til at vi ikke selv bidrager til problemet.

Da parkering af cykler generelt slider på bygningen, vil der når facaden står færdig,  blive monteret en afskærmning så cykler ikke længere kan støttes op af murværket.

Generelt opfordrer vi til at cykelparkering sker i vores cykelrum ved Rantzausgade 74. Her er vi dog opmærksomme på at pladsen her kan være trang, og der vil i nær fremtid blive foretaget en oprydning af cykler her.

Når Nuuks Plads metrostationen åbner, vil der være installeret 12 rækker stativ til cykelparkering, hvilket vi håber vil hjælpe skåne vores facade en smule.

Nuuks Plads metrostation kort

Tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Gårdlauget Jagtborg d. 23. april

Bestyrelsen anbefaler alle med tid og lyst til at deltage i nedenstående. Vi har i de seneste år ikke været repræsenteret i gårdlauget. Det vil være positivt med repræsentanter fra vores forening, der kan være med til at styrke båndet til de øvrige andelsforeninger, som vi deler gården med .


Bestyrelsen i Gårdlauget Jagtborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23. april kl. 17:00

Generalforsamlingen vil foregå i kælderen Rantzausgade 70 B-C

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2018
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. mandag d. 9. april

Forslag fremsendes til til jagtborg.gaardlauget@gmail.com, ellers lægges i postkassen hos Johanne Hesager. Rantzausgade 70b st.

Nye medlemmer:
Da 2 medlemmer trækker sig ud af gårdlauget er der plads til nye ansigter og dermed er der 2 eller gerne flere nye medlemmer på valg.

  1. Forslag fra bestyrelsen
    Gårdlauget foreslår fornyelse og opgradering af gården. Fornyelsen betyder at hele gården vil fremstå mere ren og overskuelig at se på. Det vil også være en del af fornyelsen at høre gården mere praktisk, såsom at lave faste pladser til ladcykler, børnecykler og få beplantet gården med flotte stedsegrønne planter som passer til netop vores gårdmiljø.

Vel mødt
Gårdlauget.