Facaderenovering påbegyndes

Som det fremgår i vores 10 årige plan for vedligeholdelse af ejendommen, er vi i 2019 nået til facaderenovering af vores facade imod gaden.

Vores murer vil i uge 9 påbegynde det indledende arbejde, for at se hvad der gemmer sig inde bag ved.  Når der kradses i overfladen på en +100 år gammel bygning kan der altid dukke lidt overraskelser op.

Arbejdet må forvente at kunne give lidt støjgener. Det beklager vi selvfølgelig, men det er nødvendigt for at ejendommen kan komme til at stå skarpt.

Projektet udføres af et velkendt ansigt, nemlig Dirch der også stod for facaderenovering i gården 2018, murerarbejde på taget 2017, samt en del projekter i kælderen henover vinteren 2019. Altsammen arbejde vi i foreningen er meget tilfredse med. Tag rigtig godt imod Dirch og personale.

Husorden, Støj & Musik

Kære Andelshaver

Vi skal venligst minde om, at vores husorden bør og skal overholdes. Det sker desværre, at høj musik og festlige aktiviteter ikke varsles.

Vores ejendom er en ældre bygning, og det må forventes, at vi kan høre hinanden engang imellem. MEN høj musik til langt ud på natten bør altid ske under hensyn til, og i dialog med dine naboer.

Det er godt naboskab på forhånd at underrette eventuelt berørte naboer om usædvanlig aktivitet, som f.eks. større selskabelig sammenkomst, selvom dette naturligvis ikke fritager for rimelig hensyntagen og overholdelse af husorden.

Du kan f.eks. i god tid placere en seddel i opgangen med information om en festlig begivenhed. På sedlen kan du tilføje et telefonnummer, så dine naboer har en chance for at kommunikere med dig på dagen. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske på, at lyd kan virke voldsommere i etagen under dig.

Alternativt, så bank på døren hos din nabo og tag en snak – det er god stil!

Herunder følger afsnittet om støj & musik fra vores husorden.

Hele vores andelsforenings husorden kan findes HER , eller under menupunktet Informationer.


Støj:
Vis hensyn til andre beboere.

Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne og kun på hverdage, når De skal foretage arbejde, der kan være til gene for andre andelshavere.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj bør ikke finde sted efter kl. 20:00.

Vask, centrifugering og tørring i maskiner efter kl. 23.00 på alle ugens dage er ikke tilladt.

Musik:
Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Vis hensyn, og vær opmærksom på, at nogle er mere følsomme over for musikspil end andre. Bortset fra enkeltstående undtagelser – se nedenstående afsnit – bør der udvises hensyn når der spilles musik efter kl. 23, både i weekender og på hverdage.

Såfremt man ved særlige lejligheder ønsker at feste og spille musik efter klokken 23:00, bør man forvarsle opgangens og de tilstødende opganges beboere ved eksempelvis et opslag.


 

Husk at lukke hoveddøren

Vi skal venligst bede alle være opmærksomme på at hoveddøren til opgangene lukkes. På grund af skiftende temperaturer arbejder materialer i dør og gulv, således at døren risikerer at gå på gulvet og forblive åben i vinterhalvåret.

Gulv og fliser i opgange forventes renoveret i 2019, så vi fremover undgår dette problem. Vi skal indtil da bede alle om at være ekstra opmærksomme på at døren lukkes. Det er til stor gene for særligt stueetagen at kold luft står ind, og vi ønsker desuden ikke uvedkommende får adgang til vores arealer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen