Generalforsamling 2018

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Generalforsamling 2018 afholdes tirsdag den 27. marts.

Indkaldese og dagsorden fremsendes som sædvanligt med posten.

Venlig hilsen
Bestyrelsen