Generalforsamling 2022

Som tidligere varslet afholdes generalforsamling d. 25. april.

Indkaldelsen hustandsomdeles og kan desuden findes HER. Budget & regnskab kan snarest findes under menupunkt Dokumenter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 vil blive afholdt mandag d. 25. april kl. 19:00.

Andelshavere vil modtage indkaldelse med årsrapport & dagsorden når denne dato nærmer sig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen