Generalforsamling 2022

Som tidligere varslet afholdes generalforsamling d. 25. april.

Indkaldelsen hustandsomdeles og kan desuden findes HER. Budget & regnskab kan snarest findes under menupunkt Dokumenter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen