Generalforsamling, Referat & årsregnskab

Generalforsamlingsreferat 2020 & årsrapport 2019 er nu tilgængelig under dokumenter. Vi takker for den store opbakning til den lidt specielle generalforsamling, der på grund af den nuværende COVID-19 situation blev afholdt anderledes end normalt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Jagtvej 14 & 14A – Altanprojekt

På vegne af vores gode naboer i AB Jagtvej 14 + 14A, find herunder information omkring deres kommende altanprojekt. Vi ser frem til at følge deres projekt, til inspiration for kommende initiativer i vores egen andelsforening.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Opbevaring og byggeplads i gården :
Natten mellem 1. og 2. april løfter altanfirmaet (MinAltan.dk) alt materiale og platforme ind fra Jagtvej med en stor kran. De arbejder igennem til alt er løftet ind. Det betyder at alle altaner, alt stål, alle døre samt platforme bliver opbevaret i gården under byggeperioden.

For alles sikkerhed opsætter altanfirmaet et byggepladshegn omkring materialer og platforme. Det er lykkedes at begrænse bygge- og opbevaringspladsen til den østlige del af gården. Det betyder imidlertid desværre også at der her ikke vil være muligt at opholde sig i midterarealerne i gårdens østlige del. Trappetårnene og gårdfacaden i Jagtvej 12 og Rantzausgade 74 vil til selvfølgelig være fritholdte med et par meter, så der vil være fri passage og mulighed for ophold her. For vores egen forening vil det gælde at bagtrapperne kun bliver anvendt som flugtvej.

Find kort over byggeplads nederst.

Barnevognsopbevaringen:
Når vi når hen i maj påbegynder altanfirmaet arbejdet ovre på 14A (den nord-østlige del af karréens bygningskrop). Dette betyder samtidig at platformen vil være placeret foran barnevognsopebevaringen.

Vi er ved at afsøge om man kan genetablere tilgang til rummet fra passagen mellem 14A og 70D midlertidigt med en kodelås. For sikkerheds skyld vil døren ind til gården vil være aflåst mens platfomen er opsat.

Beplatning i gården:
Vi er ved at tjekke med gartneren om de små buske kan flyttes midlertidigt. Træet kan fint blive stående og vil ikke komme noget til. Altanfirmaet står for at genoprette arealerne, når arbejdet er færdiggjort.

Arbejdstider:
Mandag til onsdag kl. 7 – kl.19
Torsdag kl. 7 – 12

Fra torsdag middag til søndag er der ingen arbejder. På helligdage og et par uger (29+30) i sommerferien vil der heller ikke blive arbejdet.

Når arbejdet er forbi
Vi ved at mange af jer bruger gården, så vi vil på forhånd også sige undskyld for ‘låne’ den østlige del over sommeren. Vi havde håbet at myndighederne havde givet tilladelse tidligere, men de har vist haft mere end bare vores altanansøgning at tage stilling til.

Det sagt så giver vi en øl eller tre når projektet er forbi, altanerne er oppe og planterne igen er på plads.

Byggepladskort

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 vil blive afholdt mandag d. 23. marts. Indkaldelse og nærmere detaljer følger.

Vel mødt.

OBS: Find vigtig info i din postkasse om Generalforsamling 2020. Grundet anbefalinger fra Regeringen & Sundhedsmyndighederne (COVID-19)  er vi nødt til at varsle en række ændringer. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Skorstensfejer 19. februar

Vi får besøg af skorstensfejer onsdag den 19. februar imellem kl. 08:00 & 08:30. Er du forhindret bedes du aftale nærmere med skorstensfejer Mathias der kan træffes på telefon 2346 0131.

Bestyrelsen ønsker at minde om, at det er lovpligtigt med årligt tilsyn af brændeovn.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboermøde & Arbejdsdag

Søndag den 13. oktober inviterer vi til beboermøde & arbejdsdag.

Vi starter kl. 13:00 i kælderen hvor vi vil tale lidt om:

  • Vores nye fjernvarmekælder
  • Valuarvurderingen
  • Diverse afsluttede projekter
  • Fremtiden for foreningen
  • Forslag fra beboerne

Efterfølgende skal vi:

  • Tømme cykelskur, lofter & fællesarealer for hjemløse genstande
  • Feje lofterne
  • Feje og ordne cykelskur
  • Diverse

Vi har bestilt en storskraldscontainer, så hvis i har noget der skal på lossepladsen har I nu chancen.

NB! Har I noget stående på fællesarealerne, skal det fjernes ellers ryger det på lossepladsen.

Vi regner ikke med at det tager mere end 2 timer.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fjernvarmeanlæg

Sommeren er overstået og vejret bliver køligere. Derfor er vi i gang med at få kalibreret vores fjernvarmeanlæg, der i løbet af sommeren har fået en grundig opgradering samt energioptimering.

Hvis din radiator endnu ikke afgiver den varme du forventer, skyldes det at vi arbejder på at finde en leje hvor anlægget skal begynde at pumpe varme rundt.

Fjernvarmeanlægget er vejrreguleret hvilket betyder at det er udetemperaturen der bestemmer hvornår varmen skal cirkulere, på den måde undgår vi en masse varme (læs: penge) går tabt i fremførende rør. Fredag den 20. september har vi møde med vores rådgivende ingeniør, hvor der vil blive set på om de nuværende indstillinger er tilstrækkelige.

Bestyrelsen takker for tålmodigheden, og lover at ingen skal fryse henover vinteren.

Bestyrelsen