Facebook

Kun 12-13 år efter resten af verden, er vores andelsforening nu kommet på  Facebook! Vi håber her kan være grundlag for uformel dialog, spørgsmål og svar samt hvad der måtte være behov for.

Vi er en lille forening, så det skader ikke at komme lidt tættere på hinanden 🙂

Gruppen vil indledningsvist være åben for alle, men på sigt blive lukket ned og administreret således at indhold kun er tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Primær kanal for information vil fortsat være her på 1274.dk

Link:
www.facebook.com/groups/abf1274/

Navn:
ABF 1274

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(Ekstra) ordinær generalforsamling

Coronasituationen i Danmark er under kontrol, og vi har nu endelig mulighed for at mødes fysisk igen. Vi er derfor glade for at kunne indkalde til denne (ekstra) ordinære generalforsamling som supplement til  generalforsamlingen i marts. Vi glæder os til at se gamle såvel som nye andelshavere.

Nedenstående er også fremsendt via fysisk post.

Husk at aflevere fuldmagt såfremt I er forhindret, blanket findes i jeres postkasse.

Tidspunkt:
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.00

Sted:
Kælderen under Jagtvej 12 / Rantzausgade 74

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for år 2020. (vedlagt)
4. Forelæggelse af årsregnskab 2020, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. (godkendt den 23. marts 2021)
5. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan, drift og likviditetsbudget 2021 til godkendelse (godkendt den 23. marts 2021
6. Forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af administrator
9. Eventuelt

Venlig hilsen
Administration & Bestyrelse

2021 vedligehold påbegyndes

Mandag d. 3. maj påbegyndes vedligeholdelsesarbejde på vores tag. Her skal der lægges ny Icopal tagpap på hele overfladen af vores tagkonstruktion, men også løses en række mindre fejl og mangler. Der vil være kranarbejde i forbindelse med levering af materialer, ligesom der af sikkerhedsmæssige årsager er opsat stillads til flugtvej.

Umiddelbart efter dette projekt påbegyndes et grundigt eftersyn af øvre facade imod Jagtvej & Rantzausgade hvor nye sålbænke monteres, defekte sten udskiftes & løse fuger repareres. Der vil ligeledes blive indlagt armeringsjern såfremt der identificeres revner der kræver vores opmærksomhed.

Arbejdet forventes ikke at være til gene.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Dokumenter opdateret

Dokumenter er opdateret m. følgende:
Generalforsamlingsreferat 2021
Årsrapport 2020
Vedtægter

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 vil blive afholdt tirsdag d. 23. marts.

OBS: Find vigtig info i din postkasse om Generalforsamling 2021. Grundet fortsatte anbefalinger fra Regeringen & Sundhedsmyndighederne (COVID-19)  er vi nødt til at varsle en række ændringer ligesom det var tilfældet 2020. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tak for deltagelse til arbejdsdag!

Der skal lyde en kæmpe tak for det store engagement til vores fælles arbejdsdag! I en lille andelsforening som vores, er det imponerende at op imod 95% af alle andelshavere møder op, endda kommende andelshavere der endnu ikke er flyttet ind.

Tak for en god dag!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling, Referat & årsregnskab

Generalforsamlingsreferat 2020 & årsrapport 2019 er nu tilgængelig under dokumenter. Vi takker for den store opbakning til den lidt specielle generalforsamling, der på grund af den nuværende COVID-19 situation blev afholdt anderledes end normalt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Jagtvej 14 & 14A – Altanprojekt

På vegne af vores gode naboer i AB Jagtvej 14 + 14A, find herunder information omkring deres kommende altanprojekt. Vi ser frem til at følge deres projekt, til inspiration for kommende initiativer i vores egen andelsforening.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Opbevaring og byggeplads i gården :
Natten mellem 1. og 2. april løfter altanfirmaet (MinAltan.dk) alt materiale og platforme ind fra Jagtvej med en stor kran. De arbejder igennem til alt er løftet ind. Det betyder at alle altaner, alt stål, alle døre samt platforme bliver opbevaret i gården under byggeperioden.

For alles sikkerhed opsætter altanfirmaet et byggepladshegn omkring materialer og platforme. Det er lykkedes at begrænse bygge- og opbevaringspladsen til den østlige del af gården. Det betyder imidlertid desværre også at der her ikke vil være muligt at opholde sig i midterarealerne i gårdens østlige del. Trappetårnene og gårdfacaden i Jagtvej 12 og Rantzausgade 74 vil til selvfølgelig være fritholdte med et par meter, så der vil være fri passage og mulighed for ophold her. For vores egen forening vil det gælde at bagtrapperne kun bliver anvendt som flugtvej.

Find kort over byggeplads nederst.

Barnevognsopbevaringen:
Når vi når hen i maj påbegynder altanfirmaet arbejdet ovre på 14A (den nord-østlige del af karréens bygningskrop). Dette betyder samtidig at platformen vil være placeret foran barnevognsopebevaringen.

Vi er ved at afsøge om man kan genetablere tilgang til rummet fra passagen mellem 14A og 70D midlertidigt med en kodelås. For sikkerheds skyld vil døren ind til gården vil være aflåst mens platfomen er opsat.

Beplatning i gården:
Vi er ved at tjekke med gartneren om de små buske kan flyttes midlertidigt. Træet kan fint blive stående og vil ikke komme noget til. Altanfirmaet står for at genoprette arealerne, når arbejdet er færdiggjort.

Arbejdstider:
Mandag til onsdag kl. 7 – kl.19
Torsdag kl. 7 – 12

Fra torsdag middag til søndag er der ingen arbejder. På helligdage og et par uger (29+30) i sommerferien vil der heller ikke blive arbejdet.

Når arbejdet er forbi
Vi ved at mange af jer bruger gården, så vi vil på forhånd også sige undskyld for ‘låne’ den østlige del over sommeren. Vi havde håbet at myndighederne havde givet tilladelse tidligere, men de har vist haft mere end bare vores altanansøgning at tage stilling til.

Det sagt så giver vi en øl eller tre når projektet er forbi, altanerne er oppe og planterne igen er på plads.

Byggepladskort