Elarbejde i december

Vinteren er over os, og vi påbegynder nu noget af den indendørs vedligeholdelse, der egner sig bedst til den kolde tid. Tirsdag den 12. december 2017 påbegynder aut. el-installatør D-G El-service arbejdet på bagtrapper, loft, kælder & i cykelrum. Arbejdet forventes afsluttet inden jul og består af følgende:

  • Demontering af gl. installation samt lamper i kælder.
  • Opsætning af 16 nye sensorlamper i kælder.
  • Demontering af gl. installation samt lamper på køkkentrapper.
  • Installation af 12 nye sensorlamper på køkkentrapper.
  • Demontering af gl. installation samt lamper på loft.
  • Installation af 14 nye sensorlamper på loft.
  • Installation af 2 nye sensorlamper i cykelrum.
  • Udskiftning af eksisterende & opsætning af 3 nye brandalarmer.

Der har længe været et ønske om at få ryddet op i gamle elinstallationer, døde kabler og i det hele taget opnå en mere tidsvarende, bæredygtig og økonomisk løsning.

Tag godt imod D-G El-service.

Venlig hilsen
Bestyrelsen