Beboer Info 5

  1. Status på Projekt omfangsdræn.
  2. Status på finansiering
  3. Rengøring
  4. Arbejdsformiddag for alle andelshavere

Ad 1) Projekt omfangsdræn, startede som bekendt tirsdag den 6. juni 2017 og tidsplanen fra entreprenøren viste, at projekt kunne forventes afsluttet 4. august 2017. Og nej, det er ikke gået som forventet. Vi er stødt på mange uforudsete forhindringer undervejs så som:Nedbrydning af samtlige lyskasser i gården

  • Knækkede kloakledninger. De kunne ikke holde til, at vi gravede dem fri for jord, hvilket betød at de knækkede og måtte udskiftes. Og bare for en ordens skyld var det ikke en del af projektet, men skaderne er udbedret.
  • Oversvømmelse i grillbarens kælder. Det dårlige sommervejr kom før os. Vi kunne ikke nå, at proppe afløbet af før der kom vand fra oven, med en oversvømmelse til følge. Skaderne er udbedret og nej det kan ikke ske igen !!
  • Mod Rantzausgade blev hovedvandledningen gravet over. Den var ikke at finde på de offentlige tegninger, så den tager man ikke højde for når man graver, naturligt nok. Men held i uheld har det betydet at vandtilførslen til ejendommen nu er optimeret. Hovedvandledning er skiftet fra en 30 mm vandledning til en på 50 mm. En stor fordel for os alle.
  • Fjernvarmekælderens afløb var nu det svageste punkt i kælderen. Afløbet anvendes ved tømningen af vandbeholderen når der eftersyn. For at imødegå eventuel opstuvning af kloakvand fra overfyldte kloaker i gården, blev det eksisterende afløb udskiftet og en pumpe blev påmonteret. Meget teknisk. Det kostede selvfølgelig lidt ekstra penge, men igen en klar forbedring.

Drænprojektet blev meldt afsluttet fredag den 15. september 2017. Vi forventer naturlig nok, en ekstraregning på nogle af de forhindringer vi er stødt på. Men total set er det vores klare opfattelse, at vi er sluppet nådigt med en ekstra regning inklusiv moms i størrelsesordenen ca. 200.000 DKK.

Ad 2) Valuarens vurdering af vores ejendom var positiv. Videre til advokat og revisor der sagde god for de økonomiske forhold. Der blev holdt ekstraordinær generalforsamling den 20. juli 2017. Nu var alle de teknisk administrative forhold bragt på plads. Nu kunne vi hjemtage det ønskede realkreditlån på 4,2 mio. DKK. Lånet er kom til udbetaling i august 2017. Det betyder, at vi kan gå videre med projektplanen. Den skal justeres for et specifikt forhold der er dukket op i forbindelse med drænprojektet, nemlig udskiftning af de resterende dele af de gamle faldstammer, men kun der hvor det er muligt. Det har vi holdt møde med BBBVVS om i august 2017. Og vores arbejdsdokument, besigtigelsesrapporten fra OBH gruppen følges planmæssigt.

Ad 3) Vi har fået ny rengøringsordning. Det betyder at bagtrapper og fortrapper skal være ryddet. Har du/i noget stående, ja så flyt det op til jeres/dit loftrum. På for hånd tak for hjælpen. Vi har i øvrigt fået nye måtter i opgangene. Brug den flittigt :o)

Ad 4) Lørdag den 28-10-2017 er der arbejdsformiddag med frokost for alle andelshavere. Tilmeldingsblanket og yderligere info kommer snarest.

Mange hilsner
Rasmus, Anders og Claus