Cykelparkering & facaderenovering

I forbindelse med igangværende facaderenovering vil vi venligst opfordre andelshavere til at undgå cykelparkering op af vores facade.

Af hensyn til vores murer og passage generelt, er det ikke hensigtsmæssigt at cykler parkeres i bunker som det særligt ses ved indgangen til Jagtvej 12.

Vi er opmærksomme på, at en del cykler skyldes kunder i kiosken, derfor skal dette blot ses som en venlig opfordring til at vi ikke selv bidrager til problemet.

Da parkering af cykler generelt slider på bygningen, vil der når facaden står færdig,  blive monteret en afskærmning så cykler ikke længere kan støttes op af murværket.

Generelt opfordrer vi til at cykelparkering sker i vores cykelrum ved Rantzausgade 74. Her er vi dog opmærksomme på at pladsen her kan være trang, og der vil i nær fremtid blive foretaget en oprydning af cykler her.

Når Nuuks Plads metrostationen åbner, vil der være installeret 12 rækker stativ til cykelparkering, hvilket vi håber vil hjælpe skåne vores facade en smule.

Nuuks Plads metrostation kort

Tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Gårdlauget Jagtborg d. 23. april

Bestyrelsen anbefaler alle med tid og lyst til at deltage i nedenstående. Vi har i de seneste år ikke været repræsenteret i gårdlauget. Det vil være positivt med repræsentanter fra vores forening, der kan være med til at styrke båndet til de øvrige andelsforeninger, som vi deler gården med .


Bestyrelsen i Gårdlauget Jagtborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23. april kl. 17:00

Generalforsamlingen vil foregå i kælderen Rantzausgade 70 B-C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2018
 4. Indkommende forslag
 5. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
 6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. mandag d. 9. april

Forslag fremsendes til til jagtborg.gaardlauget@gmail.com, ellers lægges i postkassen hos Johanne Hesager. Rantzausgade 70b st.

Nye medlemmer:
Da 2 medlemmer trækker sig ud af gårdlauget er der plads til nye ansigter og dermed er der 2 eller gerne flere nye medlemmer på valg.

 1. Forslag fra bestyrelsen
  Gårdlauget foreslår fornyelse og opgradering af gården. Fornyelsen betyder at hele gården vil fremstå mere ren og overskuelig at se på. Det vil også være en del af fornyelsen at høre gården mere praktisk, såsom at lave faste pladser til ladcykler, børnecykler og få beplantet gården med flotte stedsegrønne planter som passer til netop vores gårdmiljø.

Vel mødt
Gårdlauget.

Fliser i opgange brydes op

Som en del af facaderenoveringen imod gaden i 2019 vil vores murer bryde gulvet i begge opgange op. Der vil bliver støbt gulv og lagt nye fliser.

Foruden kosmetiske årsager, så har vi i en længere periode været generet af at gulvet i vintermånederne rejser sig få millimeter og dermed får vores hoveddør til at binde, og i nogle tilfælde med det resultat at den står åben.

Vi beklager de gener dette måtte medføre i form af støj og støv.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboer info 2 – 2019

Nyt fra Bestyrelsen

Vi har information omkring følgende emner:

 1. Facaderenovering (mod gaden)
 2. Kælderen
 3. Skrald mm. i opgangen
 4. Generalforsamling
 5. Projekt energioptimering
 6. Storskrald

1) Facaderenovering (mod gaden)

Vi er så småt gået i gang med projekt ”renovering af facaden mod gaden”. Det drejer sig om facaden fra gadeplan og op til og med gesimsbåndet. Det skal have samme tur som facaden mod gården fik, dog bliver det malet til sidst, i stedet for pudset i en farve. Vi skal opfordre alle til IKKE at stille cykler op af facaden imens vores murer er i gang.

2) Kælderen

Vi har bevæget os videre ind i kælderen under købmanden. Murværket har fået samme tur som i resten af kælderen. Kælderen under købmanden bød også på et ”hemmeligt” rum, desværre var det ikke fyldt med guld eller lign, men derimod MASSER af byggeaffald fra gammel tid… Rummet er nu tømt og står flot, som resten af kælderen. Vi mangler stadig en sidste del af kælderen, men for nu er det projekt sat på pause.

3) Skrald mm. i opgangen

En venlig opfordring til alle om IKKE at opbevare skrald, tomme flasker osv. i opgangen. Selvfølgelig kan man stille sin skraldepose ud foran sin hoveddør, indtil man skal på gaden næste gang, men det accepteres ikke at skrald, tomme flasker osv. står i opgangen i flere dage! Det er også til stor gene for vores rengøring/trappevask-firma.

4) Generalforsamling

Vi har generalforsamling 1. april, dagsorden, regnskab og indkaldelse lander snart i jeres postkasser. Normalt er der ikke mange deltagere i dette møde, men vi opfordre endnu en gang alle andelshavere til at dukke op. Vi vil fortælle mere om facaderenoveringen, projekt energioptimering, evt. fremtidig huslejestigning og hvad der ellers rør sig i foreningen. Vel mødt.

5) Projekt energioptimering

Den 28/3 går vi i gang med vores projekt ”energioptimering” i kælderen. Det omhandler VVS arbejde, opdatering af vores fjernvarme anlæg osv. Der kommer tider hvor der bliver lukket for vandet og toiletterne, men det vil I blive informeret om når tiden nærmer sig.

6) Storskrald

Hvis I har brug for at komme af med storskrald, så arrangere vi gerne en arbejdsdag og container dertil. Giv os besked til generalforsamlingen eller på anden vis, hvis dette er et ønske.

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Rasmus, Anders og Claus

Nørrebro den 12/3 – 2019

 

Facaderenovering påbegyndes

Som det fremgår i vores 10 årige plan for vedligeholdelse af ejendommen, er vi i 2019 nået til facaderenovering af vores facade imod gaden.

Vores murer vil i uge 9 påbegynde det indledende arbejde, for at se hvad der gemmer sig inde bag ved.  Når der kradses i overfladen på en +100 år gammel bygning kan der altid dukke lidt overraskelser op.

Arbejdet må forvente at kunne give lidt støjgener. Det beklager vi selvfølgelig, men det er nødvendigt for at ejendommen kan komme til at stå skarpt.

Projektet udføres af et velkendt ansigt, nemlig Dirch der også stod for facaderenovering i gården 2018, murerarbejde på taget 2017, samt en del projekter i kælderen henover vinteren 2019. Altsammen arbejde vi i foreningen er meget tilfredse med. Tag rigtig godt imod Dirch og personale.

Husorden, Støj & Musik

Kære Andelshaver

Vi skal venligst minde om, at vores husorden bør og skal overholdes. Det sker desværre, at høj musik og festlige aktiviteter ikke varsles.

Vores ejendom er en ældre bygning, og det må forventes, at vi kan høre hinanden engang imellem. MEN høj musik til langt ud på natten bør altid ske under hensyn til, og i dialog med dine naboer.

Det er godt naboskab på forhånd at underrette eventuelt berørte naboer om usædvanlig aktivitet, som f.eks. større selskabelig sammenkomst, selvom dette naturligvis ikke fritager for rimelig hensyntagen og overholdelse af husorden.

Du kan f.eks. i god tid placere en seddel i opgangen med information om en festlig begivenhed. På sedlen kan du tilføje et telefonnummer, så dine naboer har en chance for at kommunikere med dig på dagen. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske på, at lyd kan virke voldsommere i etagen under dig.

Alternativt, så bank på døren hos din nabo og tag en snak – det er god stil!

Herunder følger afsnittet om støj & musik fra vores husorden.

Hele vores andelsforenings husorden kan findes HER , eller under menupunktet Informationer.


Støj:
Vis hensyn til andre beboere.

Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne og kun på hverdage, når De skal foretage arbejde, der kan være til gene for andre andelshavere.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj bør ikke finde sted efter kl. 20:00.

Vask, centrifugering og tørring i maskiner efter kl. 23.00 på alle ugens dage er ikke tilladt.

Musik:
Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Vis hensyn, og vær opmærksom på, at nogle er mere følsomme over for musikspil end andre. Bortset fra enkeltstående undtagelser – se nedenstående afsnit – bør der udvises hensyn når der spilles musik efter kl. 23, både i weekender og på hverdage.

Såfremt man ved særlige lejligheder ønsker at feste og spille musik efter klokken 23:00, bør man forvarsle opgangens og de tilstødende opganges beboere ved eksempelvis et opslag.


 

Husk at lukke hoveddøren

Vi skal venligst bede alle være opmærksomme på at hoveddøren til opgangene lukkes. På grund af skiftende temperaturer arbejder materialer i dør og gulv, således at døren risikerer at gå på gulvet og forblive åben i vinterhalvåret.

Gulv og fliser i opgange forventes renoveret i 2019, så vi fremover undgår dette problem. Vi skal indtil da bede alle om at være ekstra opmærksomme på at døren lukkes. Det er til stor gene for særligt stueetagen at kold luft står ind, og vi ønsker desuden ikke uvedkommende får adgang til vores arealer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboer info 1 – 2019

Vigtig information fra bestyrelsen.
Vi har i bestyrelsen haft et stort ønske om at øge værdierne i de enkelte andelene fra næste generalforsamling, der forventes afholdt i marts 2019. Dette er muligt da vurderingen af ejendommen, de senere år steget mere end den gæld, der er optaget til de større projekter vi har gennemført. En række faktorer betyder, at vi bliver nødt til at udskyde denne proces et års tid – så hvorfor nu det?

Valuar
I juli måned 2018 blev vores valuar, Home Erhverv København solgt. Det betyder at vores faste kontakt og valuar Per Møller ikke længere er ansat i virksomheden. Vi har været i kontakt med de nye ejere, der med stor sandsynlighed, ikke ønsker at fortsætte med valuarforretningen.

Vi har været i dialog med Per Møller, der nu er blevet selvstændig ejendomsmægler. Han ønsker ikke selv at fortsætte som valuar, men har været så venlig at henvise til en tidligere kollega, John Lindgreen, der også er uddannet valuar. John Lindgreen er anerkendt i branchen, og har i flere år vurderet andre foreninger, som vores egen administration Jantzen & Lund Advokater også administrerer.

Vi har været i kontakt med John Lindgreen der gerne vil hjælpe os, når vi i slutningen af 2019 skal bruge en ny valuarvurdering. Det er samtidig tidspunktet for hvornår vi gerne skulle være i mål med vores renovering af ejendommen.

Nye regler for valuarvurderinger af ejendomme
Oktober 2018 er der kommet nye og betydelig skrappere regler for valuarvurdering af ejendomme, dette har vi drøftet med John Lindgreen. Det er disse nye regler, der får bestyrelsen til at bremse op. Vi ved ganske enkelt ikke præcis, hvilken betydning de nye regler får for os og værdiansættelsen af vores ejendom.

John Lindgreen har givet os det råd, at vi skal fortsætte med vores planlagte renovering. Når han i 4. kvartal 2019 skal udfærdige en ny valuarvurdering af ejendommen, vil alle være blevet en del klogere på de nye regler, og flere faktorer i vores lokalområde spiller positivt for værdiansættelsen af vores ejendom, heriblandt kan nævnes:

 • Vores andelsforenings planlagte renovering er tilendebragt.
 • Metroen på Nuuks Plads er åbnet.
 • De grønne arealer omkring bygningen er frigivet.

Bestyrelsen ønsker at udvise rettidig omhu og udskyde beslutninger, der påvirker andelskronen, indtil vi kender virkeligheden med de nye regler for vurdering af ejendommen. Det er ikke i nogens interesse at træffe beslutninger på et uoplyst grundlag.

Vi håber, at kunne komme med nyt på generalforsamling i april 2019. Indkaldelse følger.

Mange hilsner

Bestyrelsen ved
Anders, Claus & Rasmus

Nørrebro, 15. januar 2019